Hvorfor jeg ikke skrev under

Vore krav som vælgere bliver større. Vi er alle interesserede i, at vore folkevalgte skal kunne arbejde hårdt og seriøst for at rette op på alle »skævhederne« i landet

Tirsdag d. 4. december 2001
H.A. Lynge
Emnekreds: Politik.

I sin leder skrev AG i nr. 92 fra 27. november, at der "angiveligt" kun var fem, der ikke skrev under ved de unges underskriftindsamling. Jeg er en af dem, og jeg har følgende fire begrundelser herfor:
  1. Da lovgivningsarbejde er det vigtigste i samfundslivet, må det give god løn.
  2. Da hele landet er blevet en valgkreds, er de valgte ikke kun forpligtet til at beskæftige sig med deres lokale problemer. De valgte må nu se bort fra deres familieliv, og deres arbejde skal uvægerligt være at være til gavn for hele samfundet. De valgte må forlade deres lokale byer og må kunne bruge en stor del af året til at studere forhold, som de ikke kendte før.
  3. Vi må prøve på at forhindre, at korruption kommer ind i landet. Tanken er ellers fremmed her i landet, men globalisering er under udvikling, og vi inviterer store selskaber til landet. At nogen i andre lande kan finde på at betale politikere "under bordet" er en velkendt sag. Vore politikere skal ikke kunne "købes" af selskaber, organisationer o.lign., og de må derfor kunne oppebære rimelig stor løn.
  4. Vore krav som vælgere bliver større. Vi er alle interesserede i, at vore folkevalgte skal kunne arbejde hårdt og seriøst for at rette op på alle "skævhederne" i landet.
PS: jeg har ingen planer om at blive politiker.