Jeg er forundret

Jeg tror ikke, at der er mange politikere som starter deres karriere for at få magt. De fleste politikere går ind i politik, fordi de ønsker at bruge deres indflydelse til at forbedre befolkningens vilkår.

Fredag d. 7. december 2001
Bent Lundberg
Emnekreds: Politik.

Jeg læste i AG af 22. november at hr. Daniel Skifte ved folketingsvalget skrev under på en mistillidserklæringen til landstinget, hvor der står :

//////"..og kræver at landsstyreformanden omgående udskriver valg".
Nu hører jeg at Atassut undersøger muligheden for at danne landsstyrekoalition med Siumut og dele af Kandidatforbundet. Der er i dag gået 14 dage siden hr. Daniel Skifte satte sin underskrift.

Nu kan det naturligvis være at forhandlingerne i disse dage blot er en skinmanøvre fra Atassuts side for at skaffe krudt til valgkampen, ved at få Siumut til at gå med på nogle kompromisser, som man så senere kan slynge i hovedet på dem. Det må vi da håbe.

For hvis hr. Daniel Skifte efter 14 dage har tænkt sig at erklære, at hans underskrift ikke er det papir værd, som den er skrevet på, så er der sikkert mange, der som jeg er lettere chokerede.

Det er svært at forestille sig hvilken post i landsstyret, der kan have en politiker siddende, som aldrig skal skrive under på noget, og hvis underskrift vil blive betragtet som utroværdig såfremt den skrives.

Tag nu det rigtige valg. Befolkningen ønsker et valg for at få renset luften, og vi har alle muligheder for at ændre på de ting som har ødelagt tilliden til politikerne.

Befolkningen er vågen. Politikerne er vågne. I hvert fald de fleste. Der er skabt basis for en dialog mellem vælgere og politikere, som kan forbedre demokratiet i Grønland.

Jeg tror ikke, at der er mange politikere som starter deres karriere for at få magt. De fleste politikere går ind i politik, fordi de ønsker at bruge deres indflydelse til at forbedre befolkningens vilkår.

Det er måske let at glemme, når man har været i politik i mange år, og har fjernet sig mere og mere fra sine vælgere, men hvis I politikere stopper op et øjeblik og husker det tidspunkt, da I begyndte at involvere jer i det politiske liv, vil de fleste af jer stadig kunne mærke idealisten, som kæmpede for et bedre samfund.

Brug den ekstraordinære landstingssamling fredag til at gøre det nødvendige.

Fjern vederlagsforhøjelserne helt. Der er opgaver der har meget større prioritet.

Udsæt "Ud i kulden-reglen" (Ingen aftaler om husleje) indtil slutningen af maj. Så vil I få tid til at overveje konsekvenserne, og børnene kommer ikke til at fryse helt så meget udendøre. Så kan I evt. justere tingene under landstingets forårssamling.

Udskriv valg til sidst i januar. Så kan vi bruge tiden til at holde borgermøder, skabe nye veje til at føre dialog mellem vælgere og politikere og få styr på vælgernes prioriteter og ønsker.

Og i valgkampen kan I fremføre jeres egne personlige tilbud til vælgerne med viden om, hvad vælgerne ønsker.

Der er ikke noget at sige til, at nogle af de siddende politikere er blevet nervøse ved al den ballade, der har været, men at klamre sig til taburetten giver bare gigt i fingrene og skaber kun mindre tillid.

Som en af de sidste statsmænd i Danmark sagde engang: "Det giver kun en stakket varme at pisse i sine egne bukser". Man kunne tilføje: I det klima, vi lever i, vil det føles som sekunder, og det bliver meget værre bagefter.

Politikere har brug for befolkningens tillid, og befolkningen har brug for politikernes tillid. Alle der bor i Grønland ønsker gode forhold for Grønland, og alle borgere i Grønland. Kun hvis vi løfter i fællesskab og i god dialog, kan vi løse de store opgaver der ligger foran os.

Tag det rigtige valg.