Vi behøver ikke vente til valget i 2003

Sågar folk, som betragtes at være dem der står for landets økonomiske indtjening, nemlig trawlerbesætningerne, der må ud og tjene til føden væk fra deres børn, får ikke engang en løn, der er svarer til landsstyremedlemmernes løn!

Tirsdag d. 11. december 2001
Mette A. Lyberth
Emnekreds: Politik.

Baggrunden for denne tanke er at man ikke længere kan acceptere den måde landet styres på. Det er ikke kun de uddannelsessøgende, der er blevet ramt. Erhvervsfiskerne og -fangerne bliver også hårdt ramt, ligesom deres ægtefæller ikke må få tildelt den smule offentlige hjælp, blot på grund af de få fisk, manden indhandler.

Endvidere bliver lønmodtagerne hårdt ramt på grund af de store huslejestigninger, især folk, der har børn i daginstitutioner, må betale fuld daginstitutionstakst, fordi de betragtes som en højindkomstgruppe. Også de ældre, som vi burde tage hensyn til, bliver ramt af huslejestigninger, skønt de i forvejen får så lidt i pension. Sågar folk, som betragtes at være dem der står for landets økonomiske indtjening, nemlig trawlerbesætningerne, der må ud og tjene til føden væk fra deres børn, får ikke engang en løn, der er svarer til landsstyremedlemmernes løn! Her tænker jeg på Royal Greenlands trawlere.

Baggrunden for at jeg skriver dette er at vi helt sikkert ikke vil opnå nogen resultater, hvis vi blot snakker frem og tilbage frem til år 2003. Derfor bør der handles ud fra befolkningens meninger.

Under valgkampene nævner man som regel at vi alle bør have et sundt liv, at vi bør deltage i diskussionen i højere grad, og at man må følge befolkningens meninger.

Da vi mangler alle disse punkter nu, kan vi ikke længere vente til år 2003. Fordi man har sat økonomien i centrum, og ikke mennesket.