Formueskat - ikke progressiv beskatning

Disse forbedringer kræver midler, som vi skal have råd til at realisere. Derfor mener jeg, at vi allesammen må arbejde for at sikre, at vi fortsat kan leve i et samfund, der gerne vil bevare og prioritere disse målsætninger

Fredag d. 14. december 2001
Jørgen Wæver Johansen
Emnekreds: Politik.

Jeg tror godt, at de fleste efterhånden ved, at de formuer, der er i Grønland i dag, er fordelt på meget, meget få hænder. Dette er i sig selv uholdbart, men det er endnu mere uholdbart ikke at gøre noget ved det. Derfor dette læserbrev.

Formueskat
Jeg er overbevist om, at vi uden at forringe livskvaliteten for nogle her i landet kan indføre en skat på formuer over 5 mio. kr.
 
Formue i kroner

Fra 5 til 8 mio. kr.
Fra 8 til 12 mio. kr.
Fra 12 til 15 mio. kr.
Fra 15 mio. kr. og opefter
Formueskat

2 %
3 %
4 %
5 %
Man kunne eksempelvis forestille sig en formueskat som i skemaet.

Jeg mener, at det er meget bedre at sigte mod indførelsen af en formueskat, som berører meget få - fremfor en general progressiv beskatningsmodel, som vil rammer mange.

Hvorfor?
Et ønske om at bevare et velfærdssamfund, som vi trods alt har formået at opbygge i løbet af de sidste årtier, kræver investeringer. Jeg mener, at det er vigtigt at arbejde for at sikre, at vi fortsat kan bevare de gode levevilkår, især når det gælder uddannelse og omsorg for de yngste og ældste generationer. Disse gode intentioner kræver en solidaritet i samfundet, hvor de bredeste skuldre må yde mere end de gør i dag, så det hele kan gå op i en højere enhed.

En god og positiv udvikling i samfundet kræver, at vi fortsat skal have råd til at bevare og udvikle et af verdens bedste uddannelsessystemer. Denne investering vil nemlig være en hjælp til selvhjælp, som er ganske værdifuld for Grønlands fremtid.

Der er et udtrykt behov for at forbedre levevilkårene for vore ældre medborgere. Disse forbedringer kræver midler, som vi skal have råd til at realisere. Derfor mener jeg, at vi allesammen må arbejde for at sikre, at vi fortsat kan leve i et samfund, der gerne vil bevare og prioritere disse målsætninger.

Derfor bør vi indføre formueskatten i Grønland.
Atagu :

Når et medlem af Landsstyret - uden i øvrigt at regne på det mulige afkast - siger nej til progressiv beskatning og i stedet på peger på formueskatten som en mulighed, så må det være relevant at stille spørgsmålet:

//////"Hvor brede, skal de brede skuldre være, for at være brede nok?"
Som landsstyremedlem oppebærer Jørgen Wæver Johansen en årsløn på omkring 700.000 kr.

- og så bliver denne gamle "HOT-DOGS"-kommentar fra midten af firserne i Nuuk Ugeavis iøvrigt helt dags-aktuel: