Forhøjet bloktilskud som fødselshjælper

...vi (må) sammen med Danmark overveje, hvordan landet kan blive mere økonomisk uafhængig

Fredag d. 5. juli 2002
Erik Holmsgaard
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Økonomi.

  IA vil af med bloktilskuddet
Kuupik Kleist 31. maj 2002:

- Vi er ofre for en dansk strategi, der går ud på at sylte os ind i penge, fordi vi reelt er et aktiv for Danmark.
   
En midlertidig forhøjelse af bloktilskuddet fra Danmark kan være med til at bane vej for en selvbåren grønlandsk økonomi med politisk og økonomisk uafhængighed som endemål. Det siger folketingsmedlem Kuupik Kleist, IA.

- IA mener, at bloktilskuddet skal fases ud over en årrække. En sådan udvikling stiller enorme krav til det grønlandske samfund, men hvis Danmark fra nu af - og også i udfasningsårene - bidrager til at skabe en økonomisk reservefond, har vi en god ballast den dag, vi politisk-økonomisk står på egne ben, siger Kuupik Kleist.

Han understreger, at et midlertidigt forhøjet bloktilskud skal målrettes mod selvstændighed. Pengene må ikke blive en skjult driftsreserve for hjemmestyret.

Fælles interesser
- Vi står over for økonomiske stramninger og offentlige besparelser. Er det et godt tidspunkt for en debat om bloktilskuddet?

- Debatten er nødvendig. På den ene side skal vi vride os ud af vores økonomiske afhængighed af Danmark - og samtidig skal vi skabe den gejst og dynamik i befolkningen, som er hele forudsætningen for en selvbåren økonomi og politisk selvstændighed. På den anden side har også Danmark en interesse i, at vores selvstændighedsprojekt kan bære. Grønland må selv tage ansvar for den samfundsmæssige udvikling. Men samtidig må vi sammen med Danmark overveje, hvordan landet kan blive mere økonomisk uafhængig.

Selvstændigheds-filter
Kuupik Kleist appellerer til sit eget parti om, at det fokuserer langt mere på den økonomiske politik.

Ifølge Kuupik Kleist er det nødvendigt med stram styring af den offentlige økonomi. Den offentlige administration skal slankes, gøres mere effektiv og tilpasses grønlandske forhold.

- Sammen med bloktilskuddet har vi fået en dansk administrationskultur, som vi ikke er i stand til at drive selv. Vi kan ikke administrere os til rigdom; vi må udvikle nye erhverv og nye produktioner - sætte os fælles mål og samtidig gennemføre en mere retfærdig fordelingspolitik.

- Alle politiske forslag bør passere et filter, som skal afgøre, om forslaget vil fremme en selvbærende økonomi. Og noget lignende bør finde sted i de politisk-økonomiske drøftelser, vi fører med den danske stat, siger Kuupik