Indsigt: Et middel mod stagnation

Et middel mod stagnation

De forskellige elementer i betalingsbalancerne mellem Grønland og Danmark viser en balance, der oftest falder ud til Danmarks fordel. Derfor har vi i arbejdsgruppen fokuseret på spørgsmålet: ’Hvad får Danmark og Grønland reelt ud af samarbejdet?

Søndag d. 11. august 2002
Daniel Skifte
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Daniel Skifte understreger, at tanken om selvstyre tager sit udgangspunkt i et klart ønske om at sikre en bæredygtig økonomi for det grønlandske samfund. Som formand for Selvstyrekommissionens arbejdsgruppe vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling betragter han selvstyre ikke blot som et mål for større politisk uafhængighed:

"Det er også et nødvendigt middel til at bringe Grønland ud af den økonomiske stagnation, som vi har befundet os i siden slutningen af 1980’erne," siger Daniel Skifte og fortsætter:

"Ifølge nogles opfattelse har statens ydelser til Grønland haft nogle uheldige konsekvenser for den grønlandske økonomi. Bl. a. bliver samfundet ikke drevet tilstrækkeligt omhyggeligt og effektivt. Men den grønlandske økonomi og erhvervsudvikling lider ikke kun under den afhængighed, der er forbundet med de direkte overførsler fra staten. Også andre grundlæggende forhold i de eksisterende økonomiske kredsløb internt i Grønland og mellem Danmark og Grønland har skabt det, der samlet kan betegnes som en afhængighedsøkonomi her i Grønland."

Hvad får vi ud af samarbejdet?
"De forskellige elementer i betalingsbalancerne mellem Grønland og Danmark viser en balance, der oftest falder ud til Danmarks fordel. Derfor har vi i arbejdsgruppen fokuseret på spørgsmålet: ’Hvad får Danmark og Grønland reelt ud af samarbejdet?’," siger Daniel Skifte og bebuder, at arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling vil færdiggøre sit arbejde i udgangen af marts 2002.