Fokus på målet

Selvstændighed er forskellig fra selvstyre på den måde, at der her er tale om en suveræn statsdannelse, som indebærer fuld selvbestemmelse på alle områder. Landsstyrets oplæg til Selvstyrekommissionens arbejde omfatter ikke selvstændighed som beskrevet

Søndag d. 11. august 2002
Selvstyrekommissionen
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Indholdsfortegnelse:
Hjemmestyret
Selvstyre
Selvstændighed


Når man nu skal dele Grønlands politiske historie i to tidsperioder, ender den første periode i 1979. Før dette år gik landsrådet, som var landets primære folkevalgte forsamling, i procession til kirken ved åbningen af efterårssamlingen med landshøvdingen og landsrådets egen formand i spidsen.

Landshøvdingen - som var den danske stats øverste repræsentant i Grønland - var dominerende i billedet. Han gik i sin flotte uniform med fjerhat og skinnende sabel som tegn på myndighed og autoritet.

Hjemmestyret
Fra 1979 gik landshøvdingen ud af billedet, da hjemmestyreordningen blev indført - og den anden tidsperiode i den politiske historie således begyndte.

Hjemmestyre betyder, at en del af riget er bemyndiget til i begrænset omfang selv at bestemme over egne anliggender - med andre ord et begrænset selvstyre. Grønland er et nærliggende eksempel på et land med et sådant begrænset autonomi. En betragtelig del af de områder, som man tidligere ikke havde bestemmelsesret over, er i dag under de folkevalgtes magt. Men hjemmestyret har ikke overtaget retsvæsen, politi samt sikkerheds- og udenrigspolitik. Disse områder hører fortsat under den danske stat.

Selvstyre
I 1999 nedsatte landsstyret Selvstyrekommissionen. Kommissionen skal undersøge, hvordan man kan opnå ’størst mulig selvstyre inden for rigsfællesskabet [med Danmark].’

Selvstyre betyder, at der skal forhandles med rigsmyndighederne om områder, der endnu ikke er overtaget af hjemmestyret, herunder udenrigspolitik og retsvæsen. Kært barn har mange navne, og således er den påtænkte nyordning af forskellige politikere blevet kaldt for et "nyt partnerskab", et "nyt rigsfællesskab" og et "rigsforbund".

Om det siger kommissionens formand, Jakob Janussen: "Uanset hvilket navn, man tillægger den fremtidige konstruktion, så er den grundlæggende idé et selvstyre med gensidige forpligtelser."

"Det er vigtigt at understrege, at vi betragter den påtænkte selvstyreordning som et fælles grønlandsk-dansk projekt. Hvis det lykkes at udbygge den grønlandske hjemmestyreordning til et indholdsrigt selvstyre, vil begge parter få nytte af et godt omdømme på solidaritet," mener Jakob Janussen.

Selvstændighed
Selvstændighed er forskellig fra selvstyre på den måde, at der her er tale om en suveræn statsdannelse, som indebærer fuld selvbestemmelse på alle områder. Landsstyrets oplæg til Selvstyrekommissionens arbejde omfatter ikke selvstændighed som beskrevet.