Indsigt: Om igen, Hr. Fogh

Om igen, Hr. Fogh

Og hvorfor skal statsministerens rådgivende udvalg komme med analyser og anbefalinger om indre grønlandske forhold? ... Skal Grønland nu også til at lave et råd, der undersøger problemerne i dansk økonomi? ... Herrefolks mentaliteten lever i bedste velgående i førerbunkeren i København!

Fredag d. 23. august 2002
Ole Aggo Markussen
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Indholdsfortegnelse:
Et par tusinde arbejdspladser
Et venligt nej
Statsministerens udvalg
Selvstyrekommissionens anbefalinger


Statsministeren havde, i forbindelse med sit besøg i Grønland, det på overfladen tilforladelige forslag om, at Grønland og Danmark i fællesskab skal nedsætte en arbejdsgruppe med det formål, at undersøge, hvordan Grønland skaber økonomisk vækst.

Et par tusinde arbejdspladser
For han kan nok allerede se, at selvstyrekommissionens argumenter kan gå hen og blive en trussel mod et par eller tre tusinde arbejdspladser i Danmark. For nu gælder det åbenbart om at overhale os på det erhvervspolitiske område.

For tænk hvis det grønlandske folk nu også begynder at definere det selv og i stadig større grad skaber økonomisk vækst til afløsning af bloktilskuddet.

For det er netop det, som den erhvervspolitiske del af selvstyrekommissionens principbetænkning beskæftiger sig med og kommer med anbefalinger om.

Et venligt nej
Landsstyreformandens svar var efter min opfattelse klog og rigtig, hvor han venligt men bestemt satte forslaget i bero ved at sige, at han først vil konsultere sit bagland. Og det endelige svar kan vel kun blive et venligt nej, også selvom statsministeren synes at bruge de kommende bloktilskudsforhandlinger i 2004 som pression.

Statsministerens udvalg
Og så har vi statsministerens evindelige rådgivende udvalg for grønlands økonomi rendende her og stemme dørklokker.

Udvalget er statsministerens, og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor journalisterne hver eneste gang falder i staver over dette udvalgs fortræffeligheder. Er der da ingen, der forstår, at udvalget blander sig i noget, de ikke har noget med at gøre, og at udvalget ikke er rådgivende for landsstyret og dermed Grønland.

Selvstyrekommissionens anbefalinger
En stærkere økonomisk overvågning og rådgivning for landsstyret er et af de elementer, som selvstyrekommissionen kommer med anbefalinger om. Vel at mærke rådgivning ud fra grønlands egne økonomiske interesseområder, og ikke udfra statsministerens.

Og pressen bør holde op med at sluge alle udvalgets analyser fuldstændigt ukritisk.

Udvalget er på ingen måde et sandhedsvidne udi det økonomiske.

Og hvorfor skal statsministerens rådgivende udvalg komme med analyser og anbefalinger om indre grønlandske forhold?

Skal Grønland nu også til at lave et råd, der undersøger problemerne i dansk økonomi?

Herrefolks mentaliteten lever i bedste velgående i førerbunkeren i København!