Indsigt: Vederlagsforhøjelser nok engang

Vederlagsforhøjelser nok engang

Vi må arbejde på at højne vores troværdighed igen, det er nemlig nødvendigt, da befolkningen er begyndt at stille spørgsmålstegn ved Siumuts troværdighed. Det vil også være et tegn på lydhørhed over for vælgerne, hvis man lyttede lidt mere til hvad vælgerne siger. For hvis de ikke vælger os, vil de miste magten, som vi har haft i 25 år!

Tirsdag d. 27. august 2002
Marius Olsen-Fleischer
Emnekreds: Politik.

Der er forlydender om at Landstinget og Landsstyret vil drøfte deres egne vederlagsforhøjelser på efterårssamlingen. Vederlagsforhøjelsen vil koste landskassen 20 millioner kroner.

Vi har gang på gang lagt mærke til, at nogle landstings- og landsstyremedlemmer konstant arbejder til deres egen fordel, og derfor har vi nu fået noget at tygge på frem til valget. Vi skal allesammen lytte opmærksomt til, hvem der råber højest om at få indført vederlagsforhøjelser! Den, der råber højest, vil ikke blive genvalgt!!

Vi vil gerne opfordre befolkningen i Nuuk og Nuussuaq til at demonstrere foran landstingssalen når Landstinget indleder deres efterårssamling. Ligeledes opfordres befolkningen på kysten om at samles foran de respektive kommunekontorer, således at vi må håbe på at borgmestrene vil være tro mod deres ansvar og viderebringe budskabet til Landstinget og Landsstyret.

Hvert eneste år siger de, at Grønland ikke har råd til det sociale område, sundhedsvæsenet, bygge- og anlæg med videre. Hvordan kan de så forhøje deres vederlag med 20 millioner kroner. Lad os vise, at vi er en del af demokratiet. Lad os råbe op om, at vi er og vil være en del af demokratiet, for hvis vi bliver ved med at være så imødekommende, vil Grønland ikke have råd til at opretholde sig selv økonomisk! Især hvis Landsstyret skal lege med samfundets midler!

Det kan vi gøre uden at udskrive valg, dog må vi tygge det godt igennem til det forestående valg i 2003, for efter min mening bliver det nemlig ikke nemt. Jeg vil understrege, at jeg på ingen måde vil være medansvarlig , hvis Siumut går med til at forhøje vederlaget på den måde.

Som jeg har skrevet i Siumuts debatforum, er jeg bange for, at de yngre kandidater til valget i 2003 bliver ofret, og derfor vil de medlemmer, der har stemt for vederlagsforhøjelserne, være dem, der ikke længere egner sig til at blive valgt!

Det er på tide, at man får stoppet måden at køre på!!! Såfremt vi skal blive ved med at udvikle Grønland, er det bydende nødvendigt, at økonomien styres godt og redeligt. Det er det, vi skal overleve op, og så dur det ikke, at Landstinget eller Landsstyret forhøjer deres vederlag.

Jeg vil ikke undlade at nævne det forhold, at Grønlands økonomi vil komme i fare, hvis man ikke passer på med økonomistyringen, sådan som det blev sagt, da statsministeren, landsstyreformanden og deres følge var på rundtur i landet, og man drøftede den grønlandske økonomiske situation! På baggrund af dette, må vi siumuttere også holdes på afstand fra vederlagsforhøjelserne.

Lad os for engangs skyld stikke hovederne sammen, når vi har kigget nærmere på Grønlands økonomiske situation, for at se om det virkeligt er passende at Landstinget og Landsstyret skal forhøje deres vederlag, og for at se om det står i Siumuts partiprogram!

Vi må arbejde på at højne vores troværdighed igen, det er nemlig nødvendigt, da befolkningen er begyndt at stille spørgsmålstegn ved Siumuts troværdighed. Det vil også være et tegn på lydhørhed over for vælgerne, hvis man lyttede lidt mere til hvad vælgerne siger. For hvis de ikke vælger os, vil de miste magten, som vi har haft i 25 år! Det er blot nogle af disse ting som kan bringe Siumut i dårligt lys, hvilket synes at være upassende at stræbe efter!