Indsigt: Alle mand til årerne - eller til pumperne?

Alle mand til årerne - eller til pumperne?

Det var vores håb, at den nye kystledelse havde set det som sit hovedmål at sikre og forbedre denne grundydelse. Det var derfor vi efterlyste en kystledelse fra mellemlederside. Men det begynder mere og mere at se ud, som om det meste af kystledelsens tid går med at få stumperne til at hænge sammen på driftssiden

Fredag d. 6. september 2002
Thomas Stensgaard
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Det var et morsomt indlæg, Nicolaj S. Christensen og Felix Dalker havde i Sermitsiaq i sidste uge, hvor de satte spørgsmålstegn ved den eksisterende organisationsform i Sundhedsvæsenet.

Det har selvfølgelig givet anledning til lidt overvejelser over, hvor en mellemleder som undertegnede er placeret i den beskrevne struktur; roer kan jeg i sagens natur ikke være, da jeg ikke er fyret, måske første styrmand??

Nicolaj S. Christensen og Felix Dalker peger på, at Sundhedsvæsenets driftsside har etableret sig med en dobbeltstruktur, nemlig en ledelse for Dronning Ingrids Hospital og en for Kysten, inklusive Lægeklinikken i Nuuk.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at et flertal af lederne på kystens sygehuse gennem de senere år har efterlyst en egen ledelse. Derfor blev de glade, da de fik deres ønske opfyldt med etableringen af kystledelsen i 2001.

Men det skal i den forbindelse meget kraftigt fremhæves, at dette ønske gik på, at man ønskede sig en ledelse, som kunne sikre styrkelse af det sundhedsfaglige arbejde.

Det så også ganske godt ud fra starten, idet ledelsesgruppen i kystledelsen består af en administrativ ansvarlig, en ledende læge, en ledende sygeplejerske og en ledende tandlæge.

Det så lidt værre ud, da kystledelsen præsenterede sin organisationsplan, idet denne med overskrifter som Budget- og planlægningssektion, Regnskabssektion og Personalesektion ikke lige frem signalerede et sundhedsfagligt løft som den primære opgave.

Og efterhånden som månederne er gået virker det også som om det sundhedsfaglige er noget, man måske kan få tid til, når alt det andet er ordnet.

Den sundhedsfaglige grundydelse
For os der er uddannede og arbejder inden for det sundhedsfaglige område, er der ingen tvivl om, hvad der er den sundhedsfaglige grundydelse: det er mødet mellem patient og behandler.

Der er således heller ikke tvivl i vore sind om, at alt hvad der foregår i Sundhedsvæsenet må handle om at skabe muligheder for at denne grundydelse kan finde sted i tilstrækkeligt stort omfang og i god kvalitet.

Det var vores håb, at den nye kystledelse havde set det som sit hovedmål at sikre og forbedre denne grundydelse. Det var derfor vi efterlyste en kystledelse fra mellemlederside. Men det begynder mere og mere at se ud, som om det meste af kystledelsens tid går med at få stumperne til at hænge sammen på driftssiden.

Nuvel, der er kun gået et år, og det er måske lidt tidligt at dømme, men opfordringen fra os på mellemdækket og på banjerne til dem oppe i styrehuset må nu lyde:

Lad os få sat nogle sejl og komme af sted, i stedet for som nu at stå ved pumperne og håbe på, at skuden ikke synker.
Thomas Stensgaard er fungerende chefdistriktslæge ved Lægeklinikken i Nuuk