Indsigt: Bjarne Hansen og psykiatrien

Bjarne Hansen og psykiatrien

I dag er der flere og bedre tilbud til de psykiatriske patienter end tidligere. Samtidigt sendes færre patienter til udlandet. Alt sammen uden øgede ressourcer. Der er tale om en god udvikling, som en kompetent leder har stået i spidsen for og - sammen med engagerede og dygtige medarbejdere - gjort til virkelighed.

Fredag d. 20. september 2002
Jens Møller Hansen
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Det er vanskeligt, at rekruttere medarbejdere med videregående uddannelser til sundhedsvæsenet i Grønland. Det gælder for eksempel sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre og læger inden for visse specialer.

Der er to væsentlige årsager hertil. Sammenlignet med Danmark - og for den sags skyld det øvrige Norden - er lønnen og boligsituationen for disse personalegrupper ikke tilstrækkelig attraktiv i Grønland. Derfor er der mange stillinger som er ubesat.

Det er et faktum de fleste har erkendt.

Det gælder dog ikke Bjarne Hansen, som fra distancen har skrevet en drabelig historie i Sermitsiak om ubesatte stillinger for psykiatere på Dronning Ingrids Hospital.

Årsagen i følge Bjarne Hansen kan velsagtens udledes af hans pretiøse og slet skjulte nedladende synspunkter om afdelingens adm. overlæge.

Nordjylland går heller ikke ram forbi. Det er ikke helt indlysende, hvorfor lige den del af kongeriget skal slås i hartkorn med psykiatrien i Nuuk. Denne årsagssammenhæng har nok kun de få indblik i.

Der bør dog ikke være tvivl om den adm. overlæges faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer.

I dag er der flere og bedre tilbud til de psykiatriske patienter end tidligere. Samtidigt sendes færre patienter til udlandet. Alt sammen uden øgede ressourcer. Der er tale om en god udvikling, som en kompetent leder har stået i spidsen for og - sammen med engagerede og dygtige medarbejdere - gjort til virkelighed.

Derfor er det ærgerligt, at Bjarne Hansen gør sig til talsmand for fordomme og bagstræb. Han burde være klogere. Med god ledelse og gode medarbejdere er det på trods af ulige vilkår på arbejdsmarkedet stadig muligt at levere en god indsats.

Det med medarbejderne er vigtigt. I en tid hvor det er svært at få alle stillinger besat i sundhedsvæsenet, er det i særlig grad en ledelsesopgave, at udvikle og fastholde dem, som er dygtige, kompetente og samarbejdsorienterede.

Det gælder i Grønland - og jeg tror, at vurderingen er den samme i Nordjylland.