Folkeafstemning en dårlig idé

Alt for tidlig indførelse af Hjemmestyret uden grundig forberedelse resulterede i, at den veletablerede udvikling i Grønland, styret af Grønlandsministeriet og senere af Statsministeriet i nært samarbejde med Landsrådet, er blevet grundigt forstyrret af de dårligt tilrettelagte foretagender skabt af de kommunistisk og nationalistisk orienterede politikere, som arbejder efter deres sære argumenter, der overhovedet ikke har noget med logik og fornuft at gøre

Fredag d. 27. september 2002
Ulrik Rosing
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Under Inuit Ataqatigiitrs kongres er spørgsmålet om selvstyre eller rettere sagt om selvstændighed endnu en gang fremsat med uformindsket styrke.

IA’s medlemmer er blevet så optaget af tanken om selvstændighed, at de efterhånden er blottet for almindelig anstændighed og sund fornuft.

Forslaget om folkeafstemning er meget diskutabelt. Mange mennesker har forskellige meninger om den. Hvor vigtig den er, har man også diskuteret mange gange i årenes løb; og vores erfaringer om folkeafstemninger er ikke særlig gode.

Vi har nemlig haft et par af dem før - første gang om for eller imod EF og næste gang om Hjemmestyrets indførelse. Begge gange var resultatet skuffende.

Udmeldelsen af EF resulterede i tab af store økonomiske fordele, der stadig mærkes.

Alt for tidlig indførelse af Hjemmestyret uden grundig forberedelse resulterede i, at den veletablerede udvikling i Grønland, styret af Grønlandsministeriet og senere af Statsministeriet i nært samarbejde med Landsrådet, er blevet grundigt forstyrret af de dårligt tilrettelagte foretagender skabt af de kommunistisk og nationalistisk orienterede politikere, som arbejder efter deres sære argumenter, der overhovedet ikke har noget med logik og fornuft at gøre.

Grunden til den misere skyldes simpelthen kun en ting: Nemlig en overvurdering af Hjemmestyrets betydning.

Rigsfællesskabet med Danmark, som har stor betydning for Grønlands udvikling og fremtid, knager og trues af fanatiske selvstændigheds tilhængere, der modarbejder al logisk og fornuftig tænkning. Derfor er folkeafstemning om selvstyre eller selvstændighed en dårlig ide.

De, der vil være selvstændige må vide, at Grønland ligger i det arktiske område - med andre ord uden for eksistensmulighedernes grænser.

Der findes nemlig ikke et eneste beboet land i det arktiske område ud over de eskimoiske bebyggelser.

Det er desværre - selvom landet er skønt og dejligt - næsten umuligt at opretholde livet og kæmpe alene mod naturens kræfter; og det koster mange penge at leve i det.

Man skal have støtte udefra i disse egne på jorden. Derfor er rigsfællesskabet med Danmark uhyre vigtigt. Det er simpelthent en nødvendighed for Grønlands eksistens.

Om et halvt år er der valg til Landstinget. Vælgerne må fra nu af være forberedt på at passe på de politiske kandestøberes manipulationer.

Der er nemlig ikke så få af dem.