Indsigt: Periode: November 2008

Periode: November 2008


Kronisk på støtte

Michael Sandfort
Friday d. Friday, November 28, 2008

Grønlands ja til den udvidede selvstyreordning er et slag i luften, for Siumut-partiet har forvaltet landet så dårligt, at forudsætningerne for reel uafhængighed er længere væk end i 1979, da hjemmestyret blev indført.

Klimaændringernes positive og negative virkninger

Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet
Friday d. Friday, November 28, 2008

For de oprindelige erhverv med fangst og isfiskeri vil isens forsvinden naturligvis betyde, at dette erhverv uddør helt, og at der vil være omkostninger forbundet med at omstille arbejdskraft og måske flytte den ind til byer, hvor der produktion og beskæftigelse.

Om Grønlands selvstændighed...

Jesper Veiby
Friday d. Friday, November 28, 2008

Der er selvsagt nogle dybere politisk-filosofiske problemstillinger, som for det meste forbliver uberørte i debatten... Den første af disse er, hvornår et folk har ret til et land.

Hvad gik galt med Grønland?

Ole T. Krogsgaard, Direktør
Tuesday d. Tuesday, November 25, 2008

Det er den omvendte verden, at modtageren afholder folkeafstemning, medens rigsfællesskabets, giverens, befolkning ikke må tilkendegive sin mening om at blive berøvet store værdier.

Frihed, rettigheder og pligter!

Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Friday d. Friday, November 21, 2008

Det er Sorlaat Partiiat’s opfattelse, at disse principper om rettigheder og pligter også bør gælde det pågældende danske ministerområde og dertil hørende ansvar.

Den økonomiske krise og den grønlandske økonomi

Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet
Tuesday d. Tuesday, November 18, 2008

Spørgsmålet er naturligvis om der vil ske en overførsel af krisen til Grønland? Den grønlandske økonomi har i følge den islandske økonom Joan Nymand Larsen set stadige konjunktursvingninger i efterkrigsperioden, også selvom bloktilskuddet og en stor offentlig sektor virker stabiliserende.

Nordøstgrønlands dyreliv

Ole Pedersen, tidl. skoleder i Grønland
Sunday d. Sunday, November 16, 2008

Der har ikke boet mennesker i det nordøstgrønlandske område i flere hundrede år, men det har altid været under dansk beskyttelse. Det kan derfor ikke volde problemer at lave en særlov, der undtager Nordøstgrønland fra den nye selvstyreaftale.

Kvalificeret valg om selvstyre og selvstændighed for Grønland

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Sunday d. Sunday, November 16, 2008

Der skal ikke stemmes om, hvorvidt vi ønsker selvstyre og selvstændighed for Grønland. Et nej til den foreliggende køreplan er nemlig ikke et nej til selvstyre eller selvstændighed. Det vil blot være et nej til den foreslåede køreplan.

NEJ

Demokraterne
Saturday d. Saturday, November 15, 2008

Demokraterne er tilhængere af selvstyre, men vi er modstandere af den aftale, som Selvstyrekommissionen har forhandlet på plads. Vi mener ganske enkelt, at aftalen er dårlig for Grønland, og vi mener, at den er dårlig for den almindelige grønlænder.
Tilknyttede tekster:

Resume af betænkning om selvstyre

Grønlandsk-dansk selvstyre-kommission
Saturday d. Saturday, November 15, 2008

Resume af betækning om selvstyre
Tilknyttede tekster:

Marshall hjælp til Grønland

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Wednesday d. Wednesday, November 12, 2008

Der skal gennemføres en helt uopsættelig renovering af store dele af boligmassen og de mange fælles faciliteter som sygehuse, skoler, havne, elværker, vandværker osv. Og der skal nybygges masser af lejeboliger i de områder af Grønland, hvor der er arbejde at få.

Selvstyre på Grønland og Bornholm

Ole Pedersen, tidl. skoleder i Grønland
Saturday d. Saturday, November 8, 2008

25/11 skal grønlænderne stemme om den nye selvstyreaftale. I den indgår bl.a. grønlændernes ret til at anmode om fuld selvstændighed, når de føler sig klar til det.

En gave uden vælgermandat

Ole T. Krogsgaard, Direktør
Wednesday d. Wednesday, November 5, 2008

Selvstyrekommissionen foreslår en ekstremt generøs lov og giver ikke andre valgmuligheder. Når loven er vedtaget, får rigsfællesskabet ingen indflydelse, ingen indtægt, ingen kulbrinteskat, ingen indkomstskat, uanset hvor mange milliarder der tjenes.