Resume af betænkning om selvstyre

Resume af betækning om selvstyre

Lørdag d. 15. november 2008
Grønlandsk-dansk selvstyre-kommission
Emnekreds: Selvstyreafstemning.

Resume af betænkning om selvstyre