Indsigt: Periode: December 2008

Periode: December 2008


Dansk Folkepartis ensomme kamp

Kristian Thulesen Dahl, Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti
Monday d. Monday, December 29, 2008

Vi er stadig chokerede over, at regeringen og venstrefløjen har givet disse overnævnte indrømmelser til et grønlandsk hjemmestyre, som i øvrigt er dybt gennemsyret af korruption, og som ignorerer enorme sociale problemer i det grønlandske samfund med alkoholmisbrug, incest og vold.

Notat om sundhedsaspektet i miljø- og forureningsundersøgelser i Thuleområdet

Sundhedsstyrelsen
Friday d. Friday, December 26, 2008

Det var konklusionen, at mængden og fordelingen af plutonium i Thule-området efter ulykken ikke kunne antages at være af betydning for indbyggernes helbred.

Anmeldelse af "Ti dogmer om Grønland"

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Thursday d. Thursday, December 18, 2008

Hvis ikke der meget snart kommer anderledes solidariske meldinger fra henholdsvis Grønland og Færøerne, mener jeg at Danmark skal trække sig ud af Rigsenheden.

Ti dogmer om Grønland, og hvorfor de er usande

Kim Leine, Forfatter
Thursday d. Thursday, December 18, 2008

Jeg er hverken grønlænder eller ekspert, selv om jeg i perioder af mit liv har forsøgt at være mindst én af de to. Hvad jeg derimod er blevet gennem årene, siden jeg i 1989 flyttede til Nuuk, er en kender af danskeres klichéer om Grønland. Eller dogmer, som jeg her kalder dem. Her følger ti af slagsen, fulgt af nogle helt personlige kommentarer, skrevet i detonationen af grønlændernes tordnende aap! til mere hjemmestyre tirsdag 25. november.

Beslutningsforslag vedrørende Danmarks deltagelse i Iraq-krigen

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Wednesday d. Wednesday, December 17, 2008

Ligger der fejl bag beslutningen, er det historisk vigtigt, at vi undersøger den og lærer af den, så vi ikke gentager den. Vi skal have genopbygget tilliden hos befolkningen, ikke mindst i Grønland og på Færøerne.

Et underligt fællesskab

Erik Pedersen
Wednesday d. Wednesday, December 17, 2008

Grønlænderne ved også udmærket, at de har det væsentligt bedre end inuitterne i Canada og Alaska, så derfor kan det virke noget utaknemligt, at bare de ser nogle (måske) olieindtægter vinke langt ude i horisonten, skynder de sig at sikre, at de ikke behøver at dele.

Lars-Emil Johansens indlæg ved 3. behandling af Finanslov for 2009

Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Thursday d. Thursday, December 11, 2008

Signalet var, at nu stopper de løbende bønner om stigningerne i bloktilskuddet til Grønland og en ny målsætning træder i stedet. En målsætning der handler om, indenfor en overskuelig fremtid, at se bloktilskuddet falde. At se afhængigheden af dansk økonomi svinde ind og en selvstændig økonomi vokse op i Grønland.

Nu er der måske noget at rafle om?

Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet
Thursday d. Thursday, December 11, 2008

Det var den tidligere statsminister Anker Jørgensen der i 1976 i den grønlandske radioavis sagde, at der ikke var noget at rafle om. Man havde fra Siumuts side den gang gjort krav på den grønlandske undergrund, men fik det svar, at hvis man gjorde krav på undergrunden måtte man også tage konsekvensen og kappe båndende til Danmark.

Grønlands valg for fremtiden

Julie Rademacher
Mogens Lykketoft
Wednesday d. Wednesday, December 10, 2008

Hvis den grønlandisering, der har foregået i 50 år, bliver en idealisering af fortiden, så udelukker man en stor gruppe grønlændere fra deres eget samfund. Den grønlandiserende diskurs kommer til at skabe et billede af ægte grønlændere som grønlandsktalende naturmennesker med kajak og kamikker; og sådan er virkeligheden ikke.

Nedturen fortsætter

Erik Dagø
Wednesday d. Wednesday, December 10, 2008

I 1965 forærede udenrigsminister Per Hækkerup det største oliefelt i Nordsøen, Ekko-fisk, til nordmændene, som var vore gode naboer og nu styrtende rige af samme grund! Forræderi? I 1992 gav statsminister Poul Schlüter færingerne retten til undergrunden omkring Færøerne og helt uden om Folketinget. Forræderi? Det er netop af samme grund grønlænderne har påberåbt sig retten til undergrunden omkring Grønland.

Vi bør ikke afstå Grønland

Ulf Thorup, direktør
Wednesday d. Wednesday, December 10, 2008

Grønland udgør arealmæssigt 98 pct. af det danske rige, og 25.000-30.000 mennesker har stemt for, at Grønland i fremtiden skal være uafhængigt og selvstændigt. De sidste 5,3 mio. danskere er ikke blevet spurgt