Tale ved Landsstyreformand Hans Enoksen - Nytårsreception 2009

Jeg vil vove at påstå, at det forhold, som Danmark og Grønland har, er unikt i verdenssammenhæng, hvor vi kan vise resten af verden, at gensidig respekt og viljen til at indgå fornuftige kompromiser er vejen frem, hvor to folk og to lande lever sammen under et rige.

Tirsdag d. 13. januar 2009
Hans Enoksen, landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst
Emnekreds: Politik.

Ærede gæster, mine damer og herrer,

Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til denne traditionelle sammenkomst, hvor vi siger tak for et godt samarbejde og et begivenhedsrigt år og, hvor vi med glæde og spænding ser frem til året 2009.

For os i Grønland vil året 2008 blandt andet blive husket i selvstyrets tegn. Efter fire års intense og nogle gange hårde forhandlinger blev Den dansk-grønlandske selvstyrekommission endelig færdig med sit arbejde. Jeg husker med stor glæde den 6. maj 2008, hvor betænkningen blev overrakt til mig og statsministeren under overværelse af en glad og stolt folkemængde. Jeg vil i den forbindelse gerne udtrykke min taknemmelighed overfor både de danske og grønlandske medlemmer af kommissionen såvel som alle de, som har været involveret i processen, for at vi er nået frem til et resultat, som alle partier i Grønland og Danmark, undtagen et, har skrevet under på.

Folkeafstemningen viste også, at 75 % af den grønlandske befolkning støtter indførelse af selvstyre. Et selvstyre hvor vi langt om længe bliver anerkendt som et folk under folkeretten, et selvstyre hvor vi får alle indtægterne fra vores undergrund, som så vil blive modregnet i bloktilskuddet. Et selvstyre hvor vi i en længere proces arbejder hen imod retten til selvbestemmelse, som statsministeren så flot sagde den 6. maj 2008 i Nuuk.

Jeg vil vove at påstå, at det forhold, som Danmark og Grønland har, er unikt i verdenssammenhæng, hvor vi kan vise resten af verden, at gensidig respekt og viljen til at indgå fornuftige kompromiser er vejen frem, hvor to folk og to lande lever sammen under et rige. Et forhold, hvor begge anerkender, at vejen mod øget selvstyre - og en dag ud i fremtiden selvstændighed - bygger på princippet om, at det er en proces, vi har med at gøre. Vi glæder os til, at Folketinget behandler lovudkastet, som Landstinget vedtog her i slutningen af november måned så vi kan realisere indførelse af selvstyret den 21. juni 2009 – på Grønlands nationaldag.

Virkningerne af den globale klimaændring mærkes tydeligt i det arktiske område. Det varmere klima rammer især den traditionelle grønlandske levevis, hvor udbyttet fra havets levende ressourcer – især fra de marine pattedyr, det vil sige sælerne og hvalerne - er vores daglige brød. Tidligere tiders islæg i havene om vinteren udebliver, ligeledes sker der en accelererende nedsmeltning af Grønlands indlandsis.

Grønland deltager derfor i forbindelse med indgåelse af en ny klimaaftale i COP 15, da det er i vores helt klare interesse, at udledning af drivhusgasser på global plan bliver nedbragt.

Det er samtidig vores holdning, at Grønlands potentialer for produktion af CO2-fri ren energi bør og skal udnyttes fuldt ud ved anlæggelse af vandkraft og at det skal være muligt for Grønland at udnytte denne rene CO2-frie energi til industriel udvikling, eksempelvis til etablering af svært energikrævende smelteværker og lignende

Det er dog ikke kun selvstyre, vi arbejder med. når det gælder reformer. Vi har omstruktureret administrationen i Hjemmestyret, samtidig med at vi har ansat grønlandsksprogede ledere af departementerne. Det er vigtigt at pointere, at det er de rigtige kompetencer, herunder sprogkundskaber , som er afgørende og ikke hvilken etnicitet man tilhører.

Endnu en stor reform vi har med at gøre, er at vi fra den 1. januar 2009 er overgået fra 18 kommuner til 4 storkommuner. Det er en betydelig opgave at omstrukturere så omfattende et område som dette og det vil tage sin tid. før alle opgaver og nye strukturer er på plads. Men vi er sikre på, at formålet med at forenkle og reducere administrationen til 4 storkommuner på sigt vil nå og dermed medføre besparelser og forbedringer af servicen for befolkningen.

Til slut vil jeg på vegne af Landsstyret takke jer alle sammen for året, der gik, og jeres vilje og interesse for Grønland såvel som for det gode samarbejde vi har haft. Vi går et spændende og udfordrende år i møde. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde også i 2009, og jeg håber at se mange af jer den 21. juni 2009 i Nuuk.