Indsigt: 2008-resultat for Royal Arctic Line er som forventet

2008-resultat for Royal Arctic Line er som forventet

Det økonomiske resultat på 6,2 millioner kroner efter skat er som forventet, jævnfør halvårsmeddelelsen, men det betragtes ikke som tilfredsstillende. Resultatet ligger 20 millioner kroner under det niveau, der anses som nødvendigt for at sikre fremtidige investeringer.

Onsdag d. 4. marts 2009
Royal Arctic Line  
Emnekreds: Transport, Økonomi.

Bestyrelsen i Royal Arctic Line A/S har netop godkendt årsrapporten for 2008. Royal Arctic Lines koncernresultat viser et overskud før skat på 10,1 millioner kroner og 6,2 millioner kroner efter skat, sammenlignet med et overskud før skat i 2007 på 33,4 millioner og efter skat på 23,3 millioner kroner.

Det økonomiske resultat på 6,2 millioner kroner efter skat er som forventet, jævnfør halvårsmeddelelsen, men det betragtes ikke som tilfredsstillende. Resultatet ligger 20 millioner kroner under det niveau, der anses som nødvendigt for at sikre fremtidige investeringer.

Det er stigende driftsomkostninger der ligger til grund for det ikke helt tilfredsstillende resultat. Driftsomkostningerne udgjorde i 2008 787,6 millioner kroner mod 703,3 millioner i 2007. De væsentligste stigninger omfatter skibenes omkostninger, herunder de høje oliepriser i 2008, samt administration og personaleomkostninger.

Olie- og valutakurstillægget regulerer over tid de udsving, der er i oliepriserne, men den halvårlige regulering har endnu ikke udlignet de voldsomme udsving i oliepriserne i 2008.

Med udgangen af december havde Royal Arctic Line derfor et efterslæb på området på 17 millioner kroner, hvilket påvirker resultatet i negativ retning. Efterslæbet forventes indhentet i første halvår 2009.

Koncernens samlede indtægter udgør 858,1 millioner kroner mod 792,8 millioner kroner i 2007. De koncessionsbaserede indtægter beløber sig til 589,8 millioner kroner mod 549,3 millioner kroner i 2007. De fordeler sig med 68 % på transport til Grønland, 20 % på transport fra Grønland og 12 % på transport internt i Grønland, hvilket er præcis samme fordeling som i 2007.
Indtægter, der ikke relaterer sig til koncessionen, udgør 201,9 millioner kroner imod 181,6 millioner kroner i 2007, eller 23,5 % af de samlede indtægter (23 % i 2007).

Andre driftsindtægter udgør i 2008 66,5 millioner kroner mod 61,9 millioner kroner i 2007, og omfatter primært servicebidrag fra Grønlands Hjemmestyre til Royal Arctic Bygdeservice A/S.