Indsigt: Hvornår og hvad har statsministeren tænkt sig at gøre for at hjælpe de grønlandske børn.

Hvornår og hvad har statsministeren tænkt sig at gøre for at hjælpe de grønlandske børn.

Lad mig minde om, at grønlandske børn jo er omfattet af hjemmestyre, det vil sige, at det er de grønlandske myndigheder, der har ansvaret. Men når vi interesserer os for det fra dansk side, så er det, fordi når det gælder de internationale konventioner om børns vilkår og rettigheder, så er det jo rigsfællesskabet som sådan, der til syvende og sidst har ansvaret. Så vi vil altså i fuld respekt for det grønlandske hjemmestyre drøfte med de grønlandske politikere, hvordan vi kan få løst de problemer.

Torsdag d. 12. marts 2009
Anders Fogh Rasmussen
Emnekreds: Børns vilkår, Rigsfællesskabet.

Udskrift af ordinære pressemøde med Anders Fogh Rasmussen den 10. marts 2009
Spørger: Jeg har et lidt andet spørgsmål. Det handler om de grønlandske børn. Hvornår og hvad har statsministeren tænkt sig at gøre noget for at hjælpe de grønlandske børn.

Statsministeren: Jeg kan sige, at velfærdsministeren tager til Grønland allerede i næste uge. Og et rigtigt vigtigt punkt på dagsordenen for de drøftelser, der skal være i Grønland, det er forholdene for de grønlandske børn. Lad mig minde om, at grønlandske børn jo er omfattet af hjemmestyre, det vil sige, at det er de grønlandske myndigheder, der har ansvaret. Men når vi interesserer os for det fra dansk side, så er det, fordi når det gælder de internationale konventioner om børns vilkår og rettigheder, så er det jo rigsfællesskabet som sådan, der til syvende og sidst har ansvaret. Så vi vil altså i fuld respekt for det grønlandske hjemmestyre drøfte med de grønlandske politikere, hvordan vi kan få løst de problemer.

Spørger: Det er jo danske statsborgere, der er tale om, hvad er det konkret, der betyder … der gør, at du … I har så meget mod at blande jer i denne her sag?

Statsministeren: Der skal være et reelt indhold i hjemmestyret, og det betyder, at når vi har overladt fx de sociale forhold til grønlandsk ansvar, så må vi jo også respektere, at så er det de grønlandske politikere, der træffer beslutningerne. Men Grønland såvel som Danmark er jo omfattet af de bestemmelser, der gælder i de internationale konventioner om børns vilkår og rettigheder, og derfor må vi selvfølgelig interessere os for det. Men når vi ikke bare lige går ind og siger sådan og sådan, skal det være, så er det jo altså fordi, vi har overladt ansvaret til Grønland, og så må det være det grønlandske landsstyre og de grønlandske politikere, der så tager sig af at sørge for, at der er ordentlige vilkår for børn i Grønland, for det skal der selvsagt være – og det er en sag, der ligger os meget på sinde.

Spørger: Søren Espersen har i et interview foreslået, at man indførte gratis mad i skolerne. Hvad vil du sige til sådan en ide?

Statsministeren: Det er jo en grønlandsk beslutning, hvordan man vil løse opgaven. Det er jo netop ikke noget, vi hverken kan eller skal blande os i fra dansk side, hvordan man konkret løser opgaven. Men vi har en interesse i, at den bliver løst, og det er derfor, at velfærdsministeren vil tage det op med sin kollega på møderne i næste uge.

Hele pressemødet kan læses her.