Indsigt: Aftalt forurening mod et årligt milliontilskud

Aftalt forurening mod et årligt milliontilskud

Den 6. august 1987 blev der mellem The United States Air Force Command, Det Danske Udenrigsministerium og Grønlands Hjemmestyre indgået aftale om at ikke-giftigt affald kan deponeres på baseområdet. Der blev samtidigt indgået aftale om at The United States Air Force Command betaler kr. 1.750.000 årligt til Grønlands Hjemmestyre for den aftalte deponering.

Søndag d. 16. august 2009
Kirsten Jacobsen
Emnekreds: Miljø og natur, Thule Air Base.

Spørgsmål til statsministeren (14/5 98) af:
Kirsten Jakobsen
(FP):
»Vil statsministeren redegøre for begrundelsen for oprettelsen af den såkaldte Thulefond og oplyse, hvor mange penge der er i fonden, hvor mange penge der årligt er tilskrevet fonden siden oprettelsen samt redegøre for, hvad pengene er brugt til, og hvilke beløb der d.d. er indestående
i fonden?«

Svar (9/6 98)

Statsministeren (Poul Nyrup Rasmussen):
På baggrund af indhentet udtalelse fra Grønlands hjemmestyre har Udenrigsministeriet meddelt følgende oplysninger, hvortil jeg kan henholde mig:

I forbindelse med amerikansk militærs tilstedeværelse på Thulebasen opstod der naturligt et behov for at håndtere forskellige affaldstyper. I tiden fra basens etablering frem til 1987 blev alt affald fra Thulebasen bortfjernet fra basen og sejlet til USA med henblik på destruktion eller deponering.

På et tidspunkt i 1980'erne blev der fra amerikansk side udtrykt ønske om at kunne deponere ikke giftigt affald på tilsvarende vis som det sker på de forskellige kommunale lossepladser.

Den 6. august 1987 blev der mellem The United States Air Force Command, Det Danske Udenrigsministerium og Grønlands Hjemmestyre indgået aftale om at ikke-giftigt affald kan deponeres på baseområdet.

Der blev samtidigt indgået aftale om at The United States Air Force Command betaler kr. 1.750.000 årligt til Grønlands Hjemmestyre for den aftalte deponering.

Grønlands Hjemmestyre disponerer således over disse midler og besluttede på daværende tidspunkt, at betalingen på kr. 1.750.000 skulle indgå i en fond der arbejder til gavn for befolkningen i Qaanaaq og som benævnes "Thulefonden". Fonden skal dog også kunne anvendes til af finansiere særlige miljømæssige foranstaltninger i Avanersuaq Kommune. Der er d.d. i alt kr. 4.803.847 i fonden. Fonden tilskrives årligt kr. 1.750.000 fra US Air Force.

Vedrørende midlernes anvendelse oplyses: Primært støttes erhvervsfremmende aktiviteter og projekter. Desuden kan projekter af mere kulturel art støttes, dels til sikring af at Avanersuup Kommunia's kulturelle egenart bevares, dels til at få kulturelle aktiviteter udefra til Avanersuup Kommunia. Endvidere kan kommunen ved hjælp af fondsmidlerne selv bidrage med kulturelle aktiviteter og projekter udenfor Avanersuaq, for bedre at gøre området kendt i Grønland og den øvrige verden. Af konkrete projekter som pengene er anvendt til kan bl.a. nævnes følgende: bygdeværksted, markedsboder i Qaanaaq, fangsthytter, pontonbro, stenhøfte, turistudvikling, Qajaqekspedition, færdiggørelse af bådehus, ældreforeningen, FN-året, måtter til minihal, garveri i Qaanaaq, kulturbesøg, husflidscenter, huse i Dundas, lokalradio, hundefoderfremstilling og solenergiprojekt. En del af midlerne er anvendt til aflønning af en projektleder.

Det er muligvis noget af affaldet man kan se nederst på billedet © AN 2000

Kilde: Folketinget