Finanslovsforslaget mangler sammenhæng med strukturreformens tanker

Kommunerne frygter, at det foreliggende finanslovsforslag for 2010 vil gøre betingelserne for indkøringsperioden for strukturreformen i den offentlige sektor meget vanskelige. Og kommunerne ønsker i fællesskab en dialog med Selvstyre-regeringen for at det ikke skal gå i den uheldige retning.

Onsdag d. 9. september 2009
KANUKUKA
Emnekreds: Politik, Økonomi.

Med årlige besparelser på 36 mio. kr. i bloktilskud til kommunerne vil der nemlig blive grebet forstyrrende ind i den omlægning, de nye kommuner er i gang med at gennemtænke og forberede på borgerbetjenings­området. Og den årlige reduktion med 45 mio. kr. på anlæg og boliger i bygderne, samtidig med, at der sker en stærk koncentration af midlerne til boligbyggeri et sted, mens byggeaktiviteten i realiteten vil stoppe andre steder, virker umiddelbart som en provokation imod én af de vigtigste tanker i strukturreformen, nemlig at skabe en mere homogen udvikling i de enkelte regioner i landet.

Bedre borgerservice og mere lige vilkår er jo hovedformålet med den meget omfattende omlægning, strukturreformen og kommunesammenlægningen står for.

De fire borgmestre og bestyrelsen for De Grønlandske Kommuners Landsforening har netop drøftet det fremlagte finanslovsforslag. Kommunerne hæfter sig i den forbindelse ved Strukturudvalgets prognose, der siger, at de rent økonomiske gevin­­­ster ved strukturreformen ikke vil gøre sig gældende lige med det samme. Snarere vil de administrative udgifter stige foreløbigt i den første periode efter omlægningen – det har kommunerne da også oplevet nu på forskellig vis. Og overførslen af opgaver fra Selvstyret til de nye kommuner vil ikke ske på en dag, men i perioden til 2013, efterhånden som de økonomiske vilkår bliver aftalt. Det var der hidtil almindelig enighed om mellem landspolitikerne og kommunerne.

I øvrigt er afdækningen af de første opgaveområder, der er på tale om overførsel, end ikke afsluttet. Og det skal ikke glemmes, at kommunerne hidtil har ydet 80 mio. kr. til den ekstraordinære uddannelsesindsats, der er afregnet som besparelse i de årlige bloktilskud.

For KANUKOKA og borgmestrene virker det derfor uigennemtænkt, når Selvstyrets regering nu bebuder besparelser, der vil koste 75 kommunale medarbejdere. Dette mangler sammenhæng med de helhedstanker, der er gjort omkring strukturreformens formål, form og gennemførelsesrytme.

Selvstyrets regering vil gøre klogt i at fremlægge et andet finanslovsforslag, der ikke skader betingelserne for den store reform, som både Selvstyret og kommunerne er en del af.

Kilde: Kanukoka