Nej til demagogi, ja til saglige drøftelser

Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø har bemærket, at Kanukoka på vegne af landets 4 borgmestre udtaler, at landsstyremedelmmet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, Anthon Frederiksen, er demagogisk (vildledende og talende mod bedre vidende) i sine udtalelser omkring kommunernes manglende forberedelser i forbindelse med kommunalreformen.

Torsdag d. 17. september 2009
Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Emnekreds: Politik.

Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø har bemærket, at Kanukoka på vegne af landets 4 borgmestre ved pressemeddelelse tilsendt Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø ved mail tirsdag den 15. september 2009, kl. 16.05 udtaler, at landsstyremedelmmet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, Anthon Frederiksen, er demagogisk (vildledende og talende mod bedre vidende) i sine udtalelser omkring kommunernes manglende forberedelser i forbindelse med kommunalreformen.

Indledende skal jeg udtrykke min glæde over, at Kanukoka og borgmestrene med interesse følger med i nyhedsmedierne om det jeg har udtalt om strukturudvalgets vurderinger, som alle kan læse i Strukturudvalgets betænkning. Jeg har naturligvis ikke ønsket at irettesætte, men mit ønske er at sikre at drøftelserne foretages på et objektivt grundlag.

Det skal indskærpes, at landsstyret ikke fremsætter besparelsesforslag bare for at spare, men at der tages mange forhold i betragtning (også strukturudvalgets anbefalinger, som strukturudvalget, m/Kanukoka som formand, har fremsat). Først og fremmest opfølgning af beslutninger som er taget af Inatsisartut og dernæst hele den økonomiske situation for hele landet.

Det skal jo ikke glemmes, at landskassen kommer ud med et underskud på 389 mio. kr. i 2008 og at landsstyret umiddelbart efter indsættelsen overraskende fik melding om at RG siden efteråret 2008 var kommet ind i en økonomisk krise, således man ved landstingets konstituerende møde måtte afsætte ½ mia til selskabet fra Landskassen, samt yderligere flere mio. kr til andet oprydningsarbejde.

I pressemeddelelsen fremsætter Kanukoka endvidere håb om, at jeg vil deltage i et møde med borgmestrene i næste uge for at sikre, at der er kommunikation også udenfor nyhedsmedierne.

Til dette kan oplyses, at Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø allerede om formiddagen, tirsdag den 15. september 2009, ved mail kl. 11.41 gav tilsagn om, at jeg gerne vil deltage i mødet med borgmestrene og Kanukoka i næste uge. At offentligt udtrykke håb om at jeg vil deltage i et møde hvortil jeg allerede, uden for nyhedsmedierne, har givet tilsagn om at deltage, er ikke sagligt men demagogisk, og både dialogen om, og arbejdet med kommunalreformen og med det fælles ansvar for at sikre landets økonomi som landsstyret og kommunerne bærer i fællesskab, fortjener saglighed og en god dialog, og ikke demagogi.

Til orientering kan i øvrigt oplyses, at landsstyrets forslag til besparelser ikke er på 36 mio. kr. som det anføres i pressemeddelelsen fra Kanukoka, men 30. mio. kr. Kommunerne vil fra år 2010 oppebære 6 mio. kr. i nye skatteindtægter på grund af nye regler om beskatning af fri bil, og disse samme 6 mio. kr. foreslås derfor reduceret i bloktilskuddet - da kommunerne ellers ville få samme indtægt 2 gange.

Til yderligere orientering skal det fremhæves, at kommunerne allerede fra sammenlægningen i forhold til 2008 har sparet ca. 10 mio. kr på udgifter til folkevalgte. Den samme besparelse og mere til vil kommunerne naturligvis få i 2010 og fremover.

Dette er Kanukoka naturligvis vidende om, da det tydeligt fremgår af finanslovsforslaget for 2010. Kanukoka er også vidende om, at finanslovsforslaget fremsættes af det samlede landsstyre, og ikke af medlemmet af landsstyret for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø alene.

Jeg er parat til saglig dialog med kommunerne og Kanukoka, og forventer den samme saglighed i dialogen fra Kanukoka og kommunerne.