Landsstyret er en varm fortaler for, at der oprettes en børneombudsmandsinstitution eller et børneråd

I en tid med begrænsede ressourcer, såvel økonomiske som personalemæssige, mener jeg, at det er vigtigt, at nye tiltag ikke overlapper allerede eksisterende tiltag. Til gengæld støtter jeg umiddelbart den del af forslaget, der omfatter en rådgivende funktion over for landsstyret

Torsdag d. 24. september 2009
Maliina Abelsen
Emnekreds: Børns vilkår.

Besvarelse af § 36-spørgsmål

Mange tak for spørgsmålet.

Landsstyret er – i lighed med Demokraterne – en varm fortaler for, at der oprettes af et organ – f.eks. en børneombudsmandsinstitution eller et børneråd – der kan varetage børns og unges interesser og tale deres sag.

Imidlertid mener jeg, at yderligere sondringer skal foretages, før et sådant organ etableres. Bl.a. skal det – også af hensyn til forslagets økonomiske konsekvenser – afklares, hvilke opgaver en børneombudsmandsinstitution vil kunne varetage, som ikke allerede varetages af andre institutioner: Mange af de opgaver, Demokraterne forestiller sig, at der skal sortere under en børneombudsmand, udføres allerede af MIPI.

MIPI følger således med i børns og unges vilkår, indsamler viden, skaber debat om de vilkår, vi som samfund byder børn, unge og deres familier, samt udarbejder en årlig skriftlig beretning om børns og unges vilkår.

I en tid med begrænsede ressourcer, såvel økonomiske som personalemæssige, mener jeg, at det er vigtigt, at nye tiltag ikke overlapper allerede eksisterende tiltag. Til gengæld støtter jeg umiddelbart den del af forslaget, der omfatter en rådgivende funktion over for landsstyret; jeg vil bare gerne først sikre mig, at en børneombudsmandsinstitution nu også er den bedste form for konstellation til at varetage denne opgave.

For at afklare bl.a. ovenstående problemstillinger vil jeg igangsætte udarbejdelsen af en redegørelse, som skal danne udgangspunkt for konkrete tiltag. Det er samtidig hensigten at lade dette arbejde indgå i den samlede strategi, jeg er ved at udforme inden for børne- og ungeområdet.

Til dette formål er endvidere nedsat en styregruppe med tilhørende arbejdsgrupper, som vil aflevere en hvidbog med anbefalinger til mig den 1. okt. I styregruppen og arbejdsgrupperne sidder repræsentanter fra faglige og frivillige organisationer samt fagpersoner.