Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg

Socialarbejderne på grønlænderområdet i Aalborg, som har peget på, at antallet af nyankomne og unge grønlændere er stigende. Socialarbejderne påpegede yderligere, at denne gruppe er særlig sårbar, idet mange i gruppen ofte er uden forsørgelse og ofte har svært ved at orientere sig i det danske samfund. Der er derfor risiko for at gruppen ender som socialt udsat.

Onsdag d. 30. september 2009
Brobyggerselskabet
Emnekreds: Grønlændere i Danmark, Sociale spørgsmål.

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 – 31.12.2008
Nærværende dokument omhandler resultaterne af anden etape af kortlægningen af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg samt det samlede resultat etape 1 og 2. Kortlægningen dækker perioden 1. januar – 30. juni 2008 samt 1. juli – 31. december 2008. Kortlægningen dækker således et helt kalenderår. Det er på baggrund af oplysninger fra socialarbejderne på grønlænderområdet i Aalborg, som har peget på, at antallet af nyankomne og unge grønlændere er stigende. Socialarbejderne påpegede yderligere, at denne gruppe er særlig sårbar, idet mange i gruppen ofte er uden forsørgelse og ofte har svært ved at orientere sig i det danske samfund. Der er derfor risiko for at gruppen ender som socialt udsat.

Rapporten kan hentes her: Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg