Udviklingsplan for aluminiumsprojektet

For at projektet i Grønland kan realiseres, skal det være internationalt konkurrencedygtigt. På dette område har de foreløbige undersøgelser vist, at de lokale anlægsomkostninger i Grønland er for høje i forhold til andre lande.

Torsdag d. 24. februar 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Alcoa, Råstoffer.

I forbindelse med sin deltagelse i ICC’s Leaders’ Summit i Ottawa benyttede Landsstyrets følgegruppe, lejligheden til at mødes med Alcoa om status for aluminiumsprojektet. Følgegruppen består af landsstyreformand Kuupik Kleist, samt Landsstyremedlemmerne Jens B. Frederiksen, Anthon Frederiksen og Ove Karl Berthelsen.

Parterne diskuterede projektets aktuelle status, og Alcoa gav desuden en orientering om de øvrige projekter som selskabet er ved at udvikle i øjeblikket andre steder i verden.

For at projektet i Grønland kan realiseres, skal det være internationalt konkurrencedygtigt. På dette område har de foreløbige undersøgelser vist, at de lokale anlægsomkostninger i Grønland er for høje i forhold til andre lande. Alcoa ser det derfor som nødvendigt for projektets videre udvikling, at parterne sammen overvejer forskellige muligheder for at opnå lavere omkostninger. Desuden skal der være klarhed over de rammevilkår, som landet kan og vil tilbyde. Det drejer sig f.eks. om de vilkår som skal gælde for den midlertidige brug af udenlandske virksomheder og arbejdere i anlægsfasen, om skat og afgifter, og om parternes ansvar for anlæg af boliger, veje, havn mv. Samtidig skal det naturligvis være til klar fordel for Grønlands erhvervsmæssige udvikling.

Landsstyret og Alcoa er enige om, at Grønlands egne virksomheder og arbejdskraft skal anvendes i videst muligt omfang. Dette gælder såvel under anlægsfasen som i den efterfølgende drift af virksomheden. På mødet blev der diskuteret forskellige modeller for, hvordan dette kan sikres. Efterfølgende vil Landsstyret mødes med de grønlandske arbejdsgiverorganisationer og SIK for at involvere disse i de konkrete overvejelser.

Landsstyret redegjorde på mødet desuden for sin plan for den kommende politiske proces, som skal lede frem til en grundlæggende politisk afklaring af projektets rammevilkår på Landstingets efterårssamling 2011. Herefter er det planen at en principiel politisk stillingtagen til spørgsmålet om projektejerskabet kan tages af Landstinget på forårssamlingen 2012.