Det kræver handling nu at sikre velstand og velfærd

Kommissionens forslag berører alle dele af samfundet. En væsentlig ændring og forenkling af skattesystemet har været i fokus i Kommissionens arbejde. Det skal være mere attraktivt at arbejde, skattesystemet skal være mere retfærdigt, og så skal det være enkelt og gennemskueligt. Ligeledes foreslår Kommissionen en række skjulte tilskud på boligområdet fjernet.

Torsdag d. 10. marts 2011
Skatte- og velfærdskommissionen
Emnekreds: Bosætning, Levevilkår, Sociale spørgsmål, Økonomi.

Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning indeholder en række markante forslag, der kan være med til at sikre velstand og velfærd, men det forudsætter en bred opbakning, og at der træffes politiske beslutninger.

Formanden for Skatte- og Velfærdskommissionen, professor Torben M. Andersen udtaler i den forbindelse: ”Vi håber, Kommissionens forslag kan være med til en åben debat om og politisk stillingtagen til, hvad der kan og bør gøres for at sikre velstanden fremover. Det bliver nemlig nødvendigt at gennemføre en række ændringer. Status quo er ikke en mulighed.”

Kommissionen er meget klar i mælet – det er nødvendigt at gennemføre ændringer, og den aktive strategi bør vælges. Det betyder, at der skal satses på børn og unge gennem en bedre opvækst, bedre uddannelse og bedre jobs. Dette er vejen til at løse det finansieringsproblem, der vil opstå, hvis der ikke gøres noget. At satse på børns og unges opvækst og uddannelse vil få langvarige positive virkninger, som dermed også være med til at sikre gode levevilkårfor de ældre.

Medlem af Skatte- og Velfærdskommissionen, socialdirektør Magga Fencker fremhæver: ”Det er afgørende, at der tages initiativer til at forbedre børns opvækst og uddannelse, så vore børn og unge bliver klar til at leve op til de fremtidige krav. Vi er meget opmærksomme på, at familien også skal i centrum og på den måde sætte en positiv spiral i gang.”

Kommissionens forslag berører alle dele af samfundet. En væsentlig ændring og forenkling af skattesystemet har været i fokus i Kommissionens arbejde. Det skal være mere attraktivt at arbejde, skattesystemet skal være mere retfærdigt, og så skal det være enkelt og gennemskueligt. Ligeledes foreslår Kommissionen en række skjulte tilskud på boligområdet fjernet.

Formanden for Skatte- og Velfærdskommissionen, professor Torben M. Andersen fremhæver i forbindelse med skatteforslagene: ”Det er helt nødvendig at gøre det mere attraktivt at arbejde, og det foreslår vi sker med en markant 6 procents nedsættelse af skatteprocenten. Samtidigt sikrer vi større retfærdighed med vore forslag om at lukke en række huller i det nuværende skattesystem. Vi anbefaler også kraftigt en markant omlægning af tilskudssystemet på boligområdet. I dag er det årlige tilskud på over 400 mio. kr., og det giver en række uheldige virkninger. Vore forslag sikrer fortsat de dårligst stillede billige boliger, men de indirekte tilskud forslår vi afvikles over de kommende år.”

Skatte- og Velfærdskommissionens 500 sider lange betænkning forventes at komme til at spille en afgørende rolle i de kommende års politiske beslutninger. Ud over den lange betænkning har kommissionen også udarbejdet en kort version, ligesom der er en række mere tekniske rapporter. Det hele kan læses her Vores velfærd og velstand kræver handling nu.

Formanden for Skatte- og Velfærdskommissionen, professor Torben M. Andersen siger afslutningsvis: ”Vi er selvfølgelig meget spændt på at se, hvordan vores rapport bliver modtaget og vil blive brugt i den kommende tid. Vi ser en række muligheder for at sikre den fremtidge velfærd. Men de sidste 16 måneders arbejde har gjort det meget tydeligt for os, at en sikring af velstanden og velfærden kræver handling. Det er vi på den anden side også overbevist om, der er bred forståelse for.”