Regeringskoalitionens landstingsgruppers fællesudtalelse

Skatte og Velfærdskommissionen har netop afgivet deres betænkning. Heri fremgår det klart at der er behov for en omfattende omfordeling af samfundets midler, hvis vi skal skabe et bedre grundlag for vækst og forbedre levevilkårene for befolkningen. Især er der behov for en særlig indsats overfor den gruppe af borgere med en knap økonomi. Regeringskoalitionen kan ikke leve med at 40 procent af befolkningen har en indtjening der ligger under SIK's mindsteløn.

Lørdag d. 12. marts 2011
Regeringskoalitionens landstingsgrupper
Emnekreds: Politik.

Koalitionen tager sit ledelsesansvar meget seriøst. Derfor finder koalitionen det meget væsentligt at den økonomiske styring tager afsæt i de mennesker der bebor landet og har som mål at forbedre befolkningens levevilkår. Det er også en værdifuld del af koalitionssamarbejdet at der er plads til modsætninger og debat – denne åbenhed medfører at der også er gensidig respekt og et godt samarbejde.

At Inuit Ataqatigiit har overtaget finansdepartementet ser vi som en naturlig forlængelse af det gode samarbejde og de mål og værdier der præger koalitionen og koalitionens politiske målsætninger.

Vi ser en klar fordel i at vi ikke altid tænker ens i koalitionen. Dette skaber synergi og det er med til at styrke vores samfund. Vi mener at koalitionens rummelighed og samarbejdsvilje er til gavn for befolkningen. Vi ønsker et samfund hvor nærhed og omsorg er centrale værdier.

Koalitionen er dybt optaget at skabe en økonomisk udvikling der gør os selvbærende. Dette arbejde handler om at tage udgangspunkt i den enkelte borgers levevilkår. Dagens rokade åbner op for nye muligheder i regeringskoalitionen.

Skatte og Velfærdskommissionen har netop afgivet deres betænkning. Heri fremgår det klart at der er behov for en omfattende omfordeling af samfundets midler, hvis vi skal skabe et bedre grundlag for vækst og forbedre levevilkårene for befolkningen. Især er der behov for en særlig indsats overfor den gruppe af borgere med en knap økonomi. Regeringskoalitionen kan ikke leve med at 40 procent af befolkningen har en indtjening der ligger under SIK's mindsteløn. Det kan vi ikke byde vores medborgere. Vi er derfor tilfredse med at det nye landsstyremedlem for finanser har fulgt arbejdet med Skatte- og velfærdskommissionen tæt og har en dyb indsigt i de sociale udfordringer vores land står overfor.