Indsigt: Beredskabsplan for bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer i farvandet ud for Grønland

Beredskabsplan for bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer i farvandet ud for Grønland

En effektiv indsats i farvandene omkring Grønland er en særdeles vanskelig opgave. Ikke kun de klimatiske forhold, men også de meget store afstande, gør en hurtig og effektiv indsats særdeles vanskelig. Alt afhængig af sted, tid på året og det lokale dyre -, fugle -, og planteliv varierer risikoen for følgerne af en miljøulykke.

Fredag d. 3. juni 2011
Forsvaret
Emnekreds: Havmiljøberedskab, Miljø og natur, Sikkerhed til søs.

Grønlands Kommando havmiljø sektion har arbejdet hårdt på at få udarbejdet denne beredskabsplan for bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer i farvandet ud for Grønland.
Set i lyset af den hurtige udvikling inden for efterforskning og udvinding af Grønlands mineral- og råstofresurser samt krydstogtturisme, er risikoen for ulykker til søs med miljømæssige konsekvenser steget væsentligt de senere år, og vil stige yderligere i fremtiden. Grønlands Kommando vil med denne beredskabsplan forsøge at være bedst muligt rustet til at håndtere fremtidige forureningssituationer i det maritime miljø.

Men det skal ikke skjules, at en effektiv indsats i farvandene omkring Grønland er en særdeles vanskelig opgave. Ikke kun de klimatiske forhold, men også de meget store afstande, gør en hurtig og effektiv indsats særdeles vanskelig. Alt afhængig af sted, tid på året og det lokale dyre -, fugle -, og planteliv varierer risikoen for følgerne af en miljøulykke.

Det er derfor meget vigtigt, at der ydes en væsentlig indsats for at minimere risikoen fra ulykker med miljømæssige konsekvenser samt at minimere risikoen for, at ulykker i det hele taget får miljømæssige påvirkninger.

Grønlands Kommando er ved udgivelsen af denne beredskabsplan, kommet et stort skridt videre i processen for at forbedre mulighederne for en rettidig og effektiv indsats mod kommende forureningssituationer.

Sammen med vores samarbejdspartnere, vil vi fortsat i tiden fremover indstille os på at gøre en indsats på det præventive område.

Beredskabsplan for Grønlands Kommando