Indsigt: Mindre underskud på handelsbalancen

Mindre underskud på handelsbalancen

Udgifter til import udgjorde 633 mio. kr. i årets første tre måneder. De samlede indtægter fra eksporten af varer androg 524 mio. kr. i 1. kvartal 2011.

Mandag d. 20. juni 2011
Grønlands Statistik
Emnekreds: Statistik, Økonomi.

Udgifter til import udgjorde 633 mio. kr. i årets første tre måneder. Det er et fald på over 78 mio. kr. i forhold til det seneste år, svarende til 11 pct. Der har primært været et fald i importen inden for hovedgrupperne Mineral, brændsels- og smørestoffer samt maskiner og transportmidler.

De samlede indtægter fra eksporten af varer androg 524 mio. kr. i 1. kvartal 2011. Det er en stigning på 183 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, svarende til 53,5. Det er primært eksporten indenfor hovedgruppen Næringsmidler og levende dyr, der er steget.

Udenrigshandel 1 kvartal 2011