Indsigt: Dansk-grønlandsk aftale om miljøoprydning ved Thulebasen

Dansk-grønlandsk aftale om miljøoprydning ved Thulebasen

Frem til midten af 1970´erne husede Dundashalvøen et raketbatteri, der var en del af den amerikanske Thulebase. Med denne aftale indfrier den danske regering et løfte til Grønland, der blev afgivet i 2001 i forbindelse med, at råderetten over Dundashalvøen blev givet tilbage til Grønland.

Torsdag d. 23. juni 2011
Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Emnekreds: Miljø og natur, Thule Air Base.


Bygninger der står tilbage. Raketbatteriet er underjordisk og ligger dækket af et lag knuste sten (an)

Miljøminister Karen Ellemann har i dag indgået en aftale med medlem af landsstyret Anthon Frederiksen om, at den danske stat betaler 40 mio. kr. til finansiering af Grønlands indsats med at rydde op i gamle lossepladser på Dundashalvøen ved Thule.

Læs aftalen her: Dansk-grønlandsk aftale om miljøoprydning ved Thulebasen

- Jeg ved, at Dundashalvøen har en særlig betydning i det grønlandsk-danske forhold, og jeg er derfor glad for med denne aftale at kunne lave en værdig og endelig afslutning på den politiske aftale i forbindelse med tilbagegangen af Dundas til Grønland. Med bevillingen vil landsstyret i Grønland (det grønlandske landsstyre) have mulighed for på en miljømæssig holdbar og forsvarlig vis at rydde op på de lossepladser, der er blevet efterladt i Dundas, siger Karen Ellemann.

Frem til midten af 1970´erne husede Dundashalvøen et raketbatteri, der var en del af den amerikanske Thulebase. Med denne aftale indfrier den danske regering et løfte til Grønland, der blev afgivet i 2001 i forbindelse med, at råderetten over Dundashalvøen blev givet tilbage til Grønland.


Her ses et nedlagt raketbatteri på den modsatte side af basen i forhold til Dundas (an)


Det er dog ikke kun amerika-
nerne, der har smidt affald i
Dundas-området. Her ses det
indre af en bygning i Dundas,
der bruges af lokale folk
på gennemrejse (an)
Danmark og Grønland har i samarbejde lavet en ramme for, hvordan der kan ske en miljømæssigt forsvarlig løsning på stedet, og på denne baggrund får Grønlands landsstyre nu en særbevilling på 40 mio. kr. til dækning af alle omkostninger i forbindelse med oprydning af lossepladser på Dundashalvøen.

Affaldet på Dundas ligner andet af datidens affald i Grønland
og for den sags skyld Danmark: Dagrenovation, olietønder, metalskrot m.m. Farligt affald transporteres til behandling i Danmark, og det øvrige affald bliver enten genanvendt eller deponeret på forsvarlig vis på en anden losseplads på stedet.

- Landsstyret er glad for, at der er endelig er indgået en aftale om gennemførelsen af oprydning på Dundas. Landsstyret har arbejdet intensivt for dette siden tiltrædelsen, da det er vigtigt at normalisere forholdene i området, også fordi en holdbar miljømæssig forsvarlig løsning bl.a. vil bidrage til at sikre sundhed for alle levende væsener i området, siger medlem af
landsstyret for Natur og Miljø, Anthon Frederiksen.


Her ligger en snefane nede i det gamle raketbatteri, dannet af en utæthed i det aflange låg over rampen. Snefanen ligger, hvor der i sin tid lå en raket, klar til at blive rejst og affyret (an)

Læs også:
Der skal være så smukt i Grønland
Aftalt forurening mod et årligt milliontilskud