Indsigt: For frihed og fremtid

For frihed og fremtid

Selvstændighed – er vores overordnede mål. I anerkendelsen af, at frihed kræver ansvar, arbejder vi aktivt for reel såvel som formel uafhængighed af Danmark.

Lørdag d. 25. juni 2011
Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Folketinget, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

Inuit Ataqatiigiit opstiller følgende kandidater til folketingsvalget:

Nikoline Ziemer, Johan Lund Olsen, Sara Olsvig, Kaali Olsen og Sofia Rossen

Vores valgslogan er For frihed og fremtid.
Inuit Ataqatigiit tror på frihed for Grønland, det grønlandske folk og for alle individer. Frihed er det fundament, som skal bære os ind i en sund fremtid. En fremtid hvor den grønlandske nation står stærkt nationalt, internationalt samt i det danske folketing.

Inuit Ataqatigiit fastholder samarbejdet i Den Nordatlantiske Gruppe (DNAG) i Folketinget, og opfordrer samtlige nordatlantiske mandater til at slutte op omkring DNAG.

Inuit Ataqatigiit vil fokusere på følgende områder i Folketinget
  1. At fortsætte med at forsvare Grønlands interesser
  2. Indflydelse på det globale miljøarbejde
  3. At sikre implementeringsprocessen af Selvstyreaftalen
  4. At sikre reel medbestemmelse på opgaver varetaget af staten.
  5. At fortsætte arbejdet for at forbedre livsvilkårene for grønlændere i Danmark
  6. At arbejde for at borgere i Danmark og de folkevalgte får bedre kendskab til grønlandske forhold
  7. At sikre en udvikling af Grønlands økonomi nationalt og internationalt.

Det politiske fundament i vores folketingsarbejde vil bygge på tre vigtige områder.
  • Selvstændighed – er vores overordnede mål. I anerkendelsen af, at frihed kræver ansvar, arbejder vi aktivt for reel såvel som formel uafhængighed af Danmark.
  • Solidaritet – er den røde tråd, der går gennem vores arbejde for selvstændighed og ligestilling for vores lande og befolkninger internationalt og ikke mindst i forholdet til Danmark.
  • Synlighed – er afgørende i vores bestræbelser på at gøre Grønland til en aktiv og markant medspiller på den internationale scene. Vi arbejder for oplysning og forståelse for Grønlands interesser i Folketinget såvel som ude i verden.