IPIS udgiver grønlandsksproget avis

Formålet med udgivelsen er at information og nyheder med relevans for handicapområdet også når ud til den udelukkende grønlandsksprogede del af befolkningen, som umiddelbart ikke har adgang til internettet.

Fredag d. 1. juli 2011
Videns- og Rådgivningscenter om handicap
Emnekreds: Folkeoplysning.

IPIS, Innarluutit Pillugit Ilisimasaqarfik Siunnersuisarfiutigisoq, Videns- og Rådgivningscenter om handicap, udgiver nu en grønlandsksproget avis. Formålet med udgivelsen er at information og nyheder med relevans for handicapområdet også når ud til den udelukkende grønlandsksprogede del af befolkningen, som umiddelbart ikke har adgang til internettet.

Et andet formål er at gøre opmærksom på, at borgere som har funktionsnedsættelser også er en del af vores samfund og at udbrede forståelse og indsigt i deres daglige liv.

Vi håber også, at avisen vil være med til at synliggøre IPIS, og at der opnås en større forståelse for, hvordan der kan gøres brug af IPIS, og at de som har behov vil udnytte muligheden.

Avisen kan også læses på IPIS´s hjemmeside www.ipis.gl

Her vil en del af artiklerne også kunne læses på dansk under ”Nyheder”.

Det er hensigten, at ”IPIS-imiit Nutaarsiassat” udgives 6 gange om året.

Avisen vil blive sendt gratis til de offentligt tilgængelige institutioner og administrationer i bygderne og byerne dvs. kommunekontorer, biblioteker, sygehuse/sundhedsstationer, væresteder og lignende.

IPIS-imit Nutaarsiassat