Nuna Minerals delårsrapport for første halvår af 2011

NunaMinerals har i perioden 1. januar - 30. juni 2011 investeret 13,6 millioner kroner i efterforskning. På grund af den sene vinter med koldt vejr og udbredt snedække, er selskabets efterforskning startet 4 uger senere og med en ændret rækkefølge end oprindeligt planlagt.

Tirsdag d. 16. august 2011
Nuna Minerals AS
Emnekreds: Efterforskning, Minedrift.

Periodens resultat før skat blev et underskud på 4,1 millioner kr. efter aktivering af efterforsknings- og evalueringsomkostninger, hvilket er i overensstemmelse med forventningerne.

NunaMinerals har i perioden 1. januar - 30. juni 2011 investeret 13,6 millioner kroner i efterforskning. På grund af den sene vinter med koldt vejr og udbredt snedække, er selskabets efterforskning startet 4 uger senere og med en ændret rækkefølge end oprindeligt planlagt.

Hele rapporten kan læses her: Nuna Minerals delårsrapport for første halvår af 2011