Fungerende indsats til børn og unge i Grønland

Andelen af børn og unge i Grønland, der er anbragt uden for deres hjem, er høj: 8-10 procent. I det lys finder forskerne bag undersøgelsen det tankevækkende, at der ikke er meget støtte til dem, der arbejder med anbragte børn og unge.

Torsdag d. 25. august 2011
Else Christensen
Helle Hansen
SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd  
Emnekreds: Børns vilkår.

Ny SFI-undersøgelse kortlægger for første gang den sociale indsats for børn og unge i Grønland. Undersøgelsen viser, at der er et fungerende system i hele landet, men der mangler bl.a. undervisning til dem, der arbejder med anbragte børn.

Myterne om de sociale forhold for børn og unge i Grønland er mange. SFI-rapporten Den sociale indsats for børn og unge i Grønland viser, at der faktisk er stabile indsatser til børn og unge i hele landet.

På baggrund af finansloven og budgetter samt information fra mere private initiativer har forskerne funder i alt 141 indsatser rettet mod børn og unge. Det er alt fra familiecentre i de større byer, døgninstitutioner og kampagner til væresteder eller sommerlejre ude i bygderne.

Anbragte børn og unge
Andelen af børn og unge i Grønland, der er anbragt uden for deres hjem, er høj: 8-10 procent. I det lys finder forskerne bag undersøgelsen det tankevækkende, at der ikke er meget støtte til dem, der arbejder med anbragte børn og unge, forklarer seniorforsker Else Christensen:

”Der mangler både uddannelse af de folk, der skal anbringe børnene, og af de folk, der skal have børnene anbragt. Hvis man skulle lave nye projekter, er det et område, jeg ville pege på,” siger SFI-forskeren.

Læs rapporten her: Den sociale indsats for børn og unge i Grønland