Periode: December 2011


Landsstyret taler sandt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 28. december 2011

Den bevillingsmæssige hjemmel blev truffet på baggrund af en tekstanmærkning og omfattede udskydelse af opkrævning til planlagt og periodisk vedligehold hos lejerne i Hjemmestyrets udlejningsboliger for i alt 14,2 mio. kr., som er penge som vi fortsat mangler.”

Omkostningerne til voldgiftssagen om Qorlortorsuaq vandkraftværk

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 28. december 2011

Det er min opfattelse at den verserende voldgiftssag om Qorlortorsuaqværket rejser nogle principielle spørgsmål om vores prisstruktur indenfor vand, el og varme som det er relevant at få afdækket.

Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2012

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Tirsdag d. 27. december 2011

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 5-årig blokkvote gælder i perioden 2008-2012 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland.

Redegørelse vedrørende den samlede gæld til det offentlige

Maliina Abelsen
Torsdag d. 22. december 2011

Det er mit håb, at redegørelsen kan give såvel politikere som andre et reelt faktuelt grundlag for at forholde sig til den for Grønland så alvorlige situation omkring borgeres og virksomheders restancer til det offentlige.
Tilknyttede tekster:

På tynd is

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 22. december 2011

Når medlem af landsstyret, Jens B. Frederiksen, i et par sager i den sidste tid har bevæget sig ud på tynd is, så skyldes det ikke global opvarmning, men dårlig juridisk rådgivning.

Besvarelse af § 37 spørgsmål vedr. omkostninger til voldgiftssag Qorlortorsuaq

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 22. december 2011

Da det er en verserende sag, vil jeg naturligvis ikke kommentere direkte på voldgiftssagen, eller dens mulige udfald.

Vi har brug for aluminiumssmelter

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Fredag d. 16. december 2011

Sammenlignet med andre store planer, vil etablering af en aluminiumssmelter skabe arbejdspladser i eget hjemby. Sagt på en anden måde, vil man kunne arbejde uden at skulle forlade sin familie.

Huslejestigninger til skimmelsvamp sættes i bero

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 15. december 2011

Siden Grønland overtog boligområdet i firserne har det båret præg af, at der ikke har været det nødvendige politiske mod til at gøre op med de kunstigt lave huslejer. Man burde allerede dengang have indset, at der skulle opkræves og afsættes mange flere midler til vedligeholdelse.

Nationalregnskab 2003-2010

Anders Blaabjerg, Statistikchef hos Grønlands Statistik
Grønlands Statistik
Torsdag d. 15. december 2011

Med nærværende publikation udgiver Grønlands Statistik for første gang tidsserier for det produktionsbaserede nationalregnskab. Det er nu muligt at beskrive den økonomiske udvikling i Grønland i perioden 2003-2010.
Tilknyttede tekster:

Hjertestartere

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Torsdag d. 15. december 2011

Hjertestartere bør opsættes i tyndt befolkede områder med relativt lange ambulanceresponstider, og bør placeres velkendte steder såsom bytorve, hæveautomater, ved postkasser og lignende.

Der skal ikke være uafsluttede mellemværender i form af fejltagelser skabt i statens navn

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. december 2011

Hvis der ikke kan træffes en aftale mellem den danske regering og landsstyret om en børn der er fjernet fra deres forældre, mener landsstyret så at der er grundlag for en retssag?

Hvad er det for en bekendtgørelse der henvises til?

Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Onsdag d. 14. december 2011

Hvad er det for en bekendtgørelse der henvises til, når I siger, at det ikke er sandt at der sker overtrædelse af loven ved forhøjelse af huslejen på selvstyrets boliger?

Hvorfor er det kun borgerne i Qaqortoq og Narsaq, der skal betale

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. december 2011

Såfremt Nukissiorfiit vinder voldgiftssagen vedrørende Qorlortorsuaq vil det det så medføre, at borgerne i Qaqortoq og Narsaq vil få modregnet det beløb de nu skal betale for sagen?

Loven skal følges

Isak Hammond, Medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 12. december 2011

I vores politiske arbejde, arbejder vi altid ud fra viden og handler ud fra den. Og det burde have været den model at beslutningen om huslejestigninger burde have været foretaget efter. Forslaget om at sætte huslejen op er i strid med de gældende regler om huslejefastsættelser, og vil derfor være ugyldig.

YTR!

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. december 2011

Når vi ved og erkender, at vores modstander har de bedste intentioner, åbner det op for, at vi kan ændre denne persons holdninger eller selv blive klogere, for samfundets bedste. Men det kræver at vi opbygger en mere levende debatkultur hvor befolkningens repræsentanter kan komme til orde om landets udvikling.

Vi skal gøre mere for de svageste

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. december 2011

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret senest i 2012 at udstede en bekendtgørelse, hvorved lejere, der udsættes fra offentlige udlejningsboliger, sikres et retskrav på genhusning, med adgang til el, vand og varme. Familier med børn skal som minimum herudover sikres adgang til kogeplader, således at de har mulighed for at lave mad.

COP 17: Landstyremedlem taler ved Arktisk Råds event

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 7. december 2011

Landsstyremedlem Jens B. Frederiksen præsenterede Grønlands særlige position i klimaspørgsmålet, hvorefter han deltog i en paneldebat med klimaforskere og repræsentanter fra andre sårbare nationer. Konferencen blev bl.a. overværet af adskillige medlemmer af Folketinget.

Undersøgelse af radioaktiv forurening i Avanersuaq

Departementet for Sundhed
Tirsdag d. 6. december 2011

Ud fra en strålebeskyttelsesmæssig vurdering er der, med den nuværende brug af området, ikke behov for restriktioner for ophold i det forurenede område eller behov for oprensende foranstaltninger. Det vurderes også, at der ikke er behov for at gennemføre yderligere målinger af plutoniumindholdet i personer, som bor i Avanersuaqområdet.
Tilknyttede tekster:

Mangel på et offentligt vaskeri i Nanortalik

Anders Olsen, medlem af Landstinget for Siumut
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 2. december 2011

Derfor vil jeg gerne vide hvor meget virkelyst landsstyret har, samt - hvis disse tiltag har deres interesse - hvornår de vil udføre sundhedsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse i samfundet

Niels Thomsen stopper

Demokraterne
Fredag d. 2. december 2011

Demokraternes formand Jens B. Frederiksen er ked af, at Niels Thomsen stopper, men har på den anden side forståelse for hans prioritering. − Niels er en regulær stemmesluger, der med 100 procents sikkerhed ville blive genvalgt til Landstinget, hvis han stillede op.

Greenland Minerals and Energy får justeret sine efterforskningsvilkår

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 1. december 2011

Baggrunden for beslutningen er, at selskabet har meddelt landsstyret, at selskabet har behov for klarere licensrammer inklusiv radioaktive elementer, så selskabet kan færdiggøre de såkaldte lønsomhedsstudier samt vurderinger af projektets miljø, sundheds og samfundspåvirkning.