Nationalregnskab 2003-2010

Med nærværende publikation udgiver Grønlands Statistik for første gang tidsserier for det produktionsbaserede nationalregnskab. Det er nu muligt at beskrive den økonomiske udvikling i Grønland i perioden 2003-2010.

Torsdag d. 15. december 2011
Anders Blaabjerg, Statistikchef hos Grønlands Statistik
Grønlands Statistik
Emnekreds: Statistik, Økonomi.

Med nærværende publikation udgiver Grønlands Statistik for første gang tidsserier for det produktionsbaserede nationalregnskab. Det er nu muligt at beskrive den økonomiske udvikling i Grønland i perioden 2003-2010.

Publikationen indeholder detaljerede tal for årene 2003-2005 og mindre detaljerede foreløbige tal for årene 2006-2010.

Nationalregnskabet giver et helhedsbillede af den Grønlandske økonomi ved at vise tilgangen af varer og tjenesteydelser gennem produktion og import frem til den endelige anvendelse til forbrug, investering og eksport.

Nationalregnskabet bygger på FN’s internationalt vedtagne retningslinjer, hvilket nu gør det muligt at sammenligne den grønlandske økonomi med andre lande.

Publikationen indeholder en lang række summariske tabeller. Det fuldstændige talmateriale til nationalregnskabet findes i Grønlands Statistiks Statistikbank på www.stat.gl.

I 2012 bliver der udarbejdet endelige tal for 2006-2008 og foreløbige tal for 2011. Desuden bliver nationalregnskabet suppleret med udgivelse af en publikation, der vedrører betalingsbalancen og en input/output tabel for 2005.

Nationalregnskabet er udarbejdet af Grønlands Statistik i et tæt samarbejde med nationalregnskabsafdelingen i Danmarks Statistik. Grønlands Statistik vil gerne rette en særlig tak til Søren Henri Larsen, Jens Holst Jensen, Maria Nilsson og Peter Rørmose Jensen fra Danmarks Statistik.

Grønlands Statistik, december 2011
Anders Blaabjerg
Statistikchef

Nationalregnskab 2003-2010