Politisk ledelse der sikrer befolkningens medindflydelse og størst mulig økonomisk gevinst

Hvis landets politiske ledelse skal sikre en velorganiseret og velplanlagt råstofsektor og udvindingen, så må de sikre, at befolkningen er med i beslutningsprocesserne.

Onsdag d. 14. marts 2012
Siumuts hovedbestyrelse
Emnekreds: Politik.

Vi har brug for en politisk ledelse der sikrer befolkningens medindflydelse og sikrer økonomisk størst mulig gevinst for landet

Siumut skal hermed meddele, at vi arbejder for at sikre den størst mulig økonomisk gevinst for vores råstoffer i landet, ligesom det altid har været Siumuts målsætning i mange år.

Vi har altid stået i spidsen for at sikre, at Grønlands økonomi baseres på tre søjler, nemlig fiskeriet, turismen og råstofsektoren.

Erhvervsudvikling i et tempo som befolkningen kan være med i samt en erhvervspolitik som er langsigtet og økonomisk selvbåren er afgørende for landets stabilitet, mener Siumut. Hvis landets politiske ledelse skal sikre en velorganiseret og velplanlagt råstofsektor og udvindingen, så må de sikre, at befolkningen er med i beslutningsprocesserne og deres meninger tages med i overvejelserne, langt mere end tilfældet er i dag.

Debatter og diskussioner er nødvendige. Vi har behov for at sikre, at befolkningens meninger og ytringer tages alvorligt. En lille befolkning som er ved at åbne op for meget store projekter i råstofsektoren og hvor der vil komme mange udefra, oplever helt naturligt bange anelser og manglende følelse af medindflydelse i beslutningsprocesserne.

Siumut mener, at vi alle skal sikre, at råstofsektoren får gode vilkår ligesom vi mener, at gevinsten for landet skal være størst muligt, ligesom vi mener:
  • at vi skal ophæve nul-tolerancen for uranholdig råstoffer og indføre max grænse for tilladte indhold af uran,
  • at sikre, at landet får størst mulig gevinst af sine råstoffer,
  • og ikke mindst at sikre, at befolkningen får en prioritering i ansættelserne samt sikrer, at befolkningen får den fornødne træning til at kunne betræde stillingerne i sektoren.

Må de selskaber der får tildelt udvindingstilladelser for fremtiden være åben overfor befolkningens ønsker og have et medansvar der sikrer, at de får den størst mulig gevinst fra landets ressource og udvise stor respekt for dennes ønsker og behov.

Vi har store forventninger til råstofsektoren ligesom vi støtter råstofudvinding i landet, derfor mener vi også, at det er utroligt vigtigt, at tage befolkningen med på råd og høre om deres holdninger i hele processen. Vi mener ikke, at tv udsendelser i sig selv er høringer og informationskampagne, idet de kun repræsenterer en envejs kommunikation der ikke fremmer befolkningens medindflydelse på nogen måder. Dette er ikke godt nok.

Debatter i alle bosteder er nødvendig, at høre deres udmeldinger er nødvendig og at stille spørgsmål og få svar er nødvendig. Hvis disse ikke sættes på den politiske dagsorden på højeste plan, så fører man en politik der ikke tager befolkningens medindflydelse alvorligt og man inkluderer ikke befolkningen i beslutningsprocesserne.

Lad os stå sammen i beslutningsprocessen, fremme forståelse begge veje og sammen sikre den størst mulige gevinst – for befolkningens og landets skyld.