Indsigt: En kopi af den grønlandske og den færøske model

En kopi af den grønlandske og den færøske model

Når det er gennemført, så kan vi se, om den nordatlantiske interesse for Rigsfællesskabet stadig kan trække vejret:-)

Mandag d. 17. september 2012
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Nyhedsbreve, Rigsfællesskab og selvstyre.


(an)

Færøernes lagmand: Jeg ser tre selvstændige lande
Kaj Leo Holm Johannesen: "Vi siger i vort parti, at rammen om rigsfællesskabet skal bestå. Vi ser os ikke som 48.000 mennesker, der er i stand til at have alt. Det er umuligt at have 80 ambassader rundt om i verden. Det er nonsens, det er håbløst. Derfor skal vi have et tæt samarbejde med Danmark".
Kamikpostens kommentar
Man burde - for forståelsens skyld - starte med at regne ud, hvor meget Grønland og Færøerne skal bidrage med til løsning af de opgaver, der vedrører Rigsfællesskabet. De udgifter betales kun af indbyggerne i det geografiske Danmark. Og det drejer sig ikke kun om 80 ambassader. Det drejer sig blandt andet om udgifterne under Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og store dele af Undervisningsministeriet, samt - ikke at forglemme - bloktilskuddet til Grønland og Færøerne.

Finansloven, der er et kompliceret rodsammen af udgifter til Rigsfællesskabet og rene danske udgifter, bør splittes op i en finanslov for udgifter til det samlede Rigsfællesskab og en finanslov for udgifter vedrørende det geografiske Danmark.

Finansloven for Rigsfællesskabet skal alle i Rigsfællesskabet bidrage til, og den skal vedtages af det samlede Folketing. Finansloven for de rent danske udgifter skal vedtages af den del af Folketinget, der er valgt i Danmark, og kun folk med bopæl i Danmark skal bidrage til "den danske finanslov".

Det er - bortset fra bidraget til Rigsfællesskabet - en kopi af den model, der fungerer i Grønland og på Færøerne :-)

Når det er gennemført, så kan vi se, om den nordatlantiske interesse for Rigsfællesskabet stadig kan trække vejret:-)