Indsigt: Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025

Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025

Vort land er i fortsat udvikling. Nye muligheder åbner sig for at skabe økonomisk vækst. Men nye udfordringer kræver også, at vi er villige til at omstille og tilpasse os, så vi kan sikre gode og trygge rammer for alle.

Fredag d. 21. september 2012
Landsstyret
Emnekreds: Politik.

Vort land er i fortsat udvikling. Nye muligheder åbner sig for at skabe økonomisk vækst. Men nye udfordringer kræver også, at vi er villige til at omstille og tilpasse os, så vi kan sikre gode og trygge rammer for alle. Forandringer i befolkningssammensætningen giver et stort behov for at gennemføre reformer.

Landsstyret vil skabe et solidt grundlag for et målrettet og sammenhængende svar på de store samfundsmæssige udfordringer, vi står over for. Vi skal begrænse ulighederne i samfundet, forøge væksten og skabe flere jobs. Vi skal give vores børn en tryg opvækst og sørge for gode rammer for vore ældre. En succesfuld uddannelsesindsats er en afgørende forudsætning for dette og bør derfor fortsat være en af vore vigtigste prioriteringer.

Den internationale økonomiske og finansielle krise har vist, at selv store nationer er nødt til at være forsigtige med gældsætningen og tilrettelæggelsen af den økonomiske politik. Krisen er også et advarselssignal om, at vi er afhængige af, hvad der sker ude i verden. Den internationale udvikling vil løbende stille nye krav til den førte politik. Vi kan med andre ord ikke bare fortsætte, som vi gør i dag.

På kort sigt er det vigtigt, at vi arbejder for at komme igennem den internationale krise og holder balance i de offentlige budgetter. Det er vigtigt, at vi gør dette i et samarbejde, hvor vi alle yder en fælles indsats og hver især yder vort bedste for samfundet.

Mange af de nødvendige løsninger til at skabe en økonomi i balance vil indeholde tiltag, som ikke alle bryder sig om. Der kan være uenighed om, hvordan løsningerne formuleres, og der kan på baggrund af dialog og forhandlinger blive tale om andre løsninger. Det vigtige er, at vi sammen løser de grundlæggende problemer. Vi kan ikke bare lade stå til.

Vi skal i fællesskab tage ansvar for at forsvare det velfærdssamfund, som vi har opbygget. Landsstyret, Landstinget og kommunerne kan og skal fastsætte nogle gode rammer for den ønskede udvikling. Det er imidlertid borgerne og virksomhederne, der skal udnytte disse rammer og dermed skabe de nødvendige forandringer i praksis.

For at sikre en bæredygtig fremtid skal vi allerede nu kigge ud over den korte tidshorisont. Det er vanskeligt at forudsige og opstille de bedst mulige scenarier for, hvad vi forventer, der kan ske. Resultatet af en del af reformerne vil først slå rigtigt igennem mange år efter, at de er realiseret. Dette gælder eksempelvis indsatsen på uddannelsesområdet.

Derfor skal denne 2025-plan også opfattes som en fortløbende proces, hvor vi hele tiden tager pejling af udviklingen for fuldt ud at udnytte uforudsigelige muligheder og tage uforudsete udfordringer op, lige så snart de bliver synlige. Vi har et stort ansvar for nu at afstikke en kurs, som kan skabe grundlag for, at den nuværende tryghed og stabilitet også kommer til at gælde for kommende generationer. Det er det, der er målet med denne plan for udviklingen frem mod 2025.

Vore fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025