Indsigt: God plads til forbedringer?

God plads til forbedringer?

”..sideløbende hermed foretager Søfartsstyrelsen løbende havnestatskontrol i danske havne på skibe, der planlægger at sejle til Grønland, og Kongeriget har opfordret andre lande, som krydstogtsskibe anløber, inden de sejler til Arktis, til at gøre det samme…”
Hvordan kan det mon være, at myndighederne i Kongeriget Danmark åbenbart ikke lægger vægt på at foretage denne havnestatskontrol under skibets anløb af grønlandsk havn?

Søndag d. 14. oktober 2012
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Folketinget, Sikkerhed til søs.

Torsdag den 11 oktober 2012 fremlagde Udenrigsminister Villy Søvndal Redegørelse af 4-10 2012 om arktisk samarbejde i Folketinget.

Nogen gang er det mest interessante i en redegørelse jo det der IKKE står; og i hele den fremlagte redegørelse hæftede jeg mig især ved, at der INTET står om de måske mest nærliggende metoder til at FOREBYGGE en alvorlig skibskatastrofe i de arktiske farvande; herunder det grønlandske søterritorium.

De mest nærliggende metoder er efter min faste overbevisning den, at ethvert skib der besejler polarfarvandene skal være obligatorisk isforstærket til at kunne tåle påsejling af en stor isskosse eller et lille isbjerg under dårlige vejrforhold uanset årstiden for denne sejlads, og at alle skibets egne vagtgående navigatører skal have gennemgået et obligatorisk kursus målrettet sejlads i polarfarvandene uanset årstiden for denne sejlads.

Dette lyder forhåbentligt lige så logisk og fornuftigt som redegørelsens beskrivelser af informationspakker, godt opmålte farvande inkl. pålidelige søkort, GPS navigationssystemer samt en velfungerede SAR tjeneste – men ud fra en økonomisk betragtning er der det ved det, at obligatorisk isforstærkning og obligatorisk efteruddannelse af besætningen er meget store ekstraudgifter for de rederier, der vil besejle isfyldte arktiske farvande – fx krydstogtskibe, tankskibe og Bulk carriers!

Er det derfor, at myndighederne i Kongeriget dags dato IKKE stiller disse to obligatoriske krav til disse rederier uagtet at disse to krav kunne være et væsentligt bidrag til at FOREBYGGE en skibskatastrofe i grønlandsk søterritorium?

PS:
Citat nr 3:
”..sideløbende hermed foretager Søfartsstyrelsen løbende havnestatskontrol i danske havne på skibe, der planlægger at sejle til Grønland, og Kongeriget har opfordret andre lande, som krydstogtsskibe anløber, inden de sejler til Arktis, til at gøre det samme…”

Hvordan kan det mon være, at myndighederne i Kongeriget Danmark åbenbart ikke lægger vægt på at foretage denne havnestatskontrol under skibets anløb af grønlandsk havn?

I grønlandsk havn vil jo derpå være nærliggende at foretage kontrol af hvorvidt skibet overholder fx § 5 Navigatørens kvalifikationer i denne her obligatoriske grønlandsk/danske Lov for grønlandsk Søterritorium