Indsigt: Ansøgning fra partierne om støtte til at føre valgkamp

Ansøgning fra partierne om støtte til at føre valgkamp

I forbindelse med vedtagelse af Finanslov 2010 blev det besluttet at afskaffe tilskud til partierne til at føre valgkamp ifm. valg. Dermed blev den mangeårige praksis med at afsætte midler til at føre valgkamp afskaffet.

Tirsdag d. 22. januar 2013
Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Emnekreds: Politik.

I forbindelse med vedtagelse af Finanslov 2010 blev det besluttet at afskaffe tilskud til partierne til at føre valgkamp ifm. valg. Dermed blev den mangeårige praksis med at afsætte midler til at føre valgkamp afskaffet.

Ved behandlingen af finanslovsforslag til 2013 på efterårssamlingen 2012 afgav Finans- og Skatteudvalget betænkning til 2. behandlingen af finansloven for 2013, og et flertal i udvalget anmodede heri Landsstyret om at der blev afsat midler til partistøtte med udgangspunkt i finanslovskonto 10.06.10 på Finansloven 2009. Af udvalgets betænkning fremgår:

"Ovennævnte udvalgsflertal skal på den baggrund anmode om, at Landsstyret til 3.

behandlingen fremsætter et ændringsforslag således at der afsættes midler på nærværende hovedkonto til tilskud til partiernes valgkamp i 2013. Ændringsforslaget foreslås at tage udgangspunkt i budgetbidraget til hovedkonto 10.06.10 Tilskud til partiernes valgkamp i Landstingsfinansloven fra 2009 fsva. bevillingens størrelse og fordelingsnøgle mellem partierne og således at der afsættes midler på bevillingen hvert år".


Af finanslovskonto 10.06.10 i Finanslov 2009 fremgår:

"Økonomisk tilskud til dækning af udgifter ved deltagelse i politisk arbejde forud for et valg kan ydes pa° grundlag af Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde § 6. Bestemmelsen er fakultativ, hvilket betyder, at partier, kandidatforbund eller enkeltkandidater ikke har et retskrav pa° at modtage tilskud til at føre valgkamp.

Bevillingen er forudsat anvendt som tilskud til valgkamp i forbindelse med landstingsvalg, som skal finde sted senest i november 2009".


Som det fremgår afsattes alene midler til valgkampen til landstingsvalget i 2009.

Landsstyret fremsatte ændringsforslag (nr. 135) i overensstemmelse med anmodningen.

I Finans- og Skatteudvalgets betænkning til 3. behandlingen indstillede et flertal af udvalget ændringsforslaget til godkendelse i Landstinget.