Det svære ungdomsliv

Ny undersøgelse viser, at de fleste unge i Grønland har en sund og tryg opvækst. Imidlertid er der også en del unge, der har det vanskeligt.

Tirsdag d. 12. februar 2013
Cecilia Petrine Pedersen
Peter Bjerregaard
Emnekreds: Børns vilkår, Levevilkår.

Ny undersøgelse viser, at de fleste unge i Grønland har en sund og tryg opvækst. Imidlertid er der også en del unge, der har det vanskeligt.

Statens Institut for Folkesundhed har i 2011 gennemført en undersøgelse af unges livsvilkår, som bliver præsenteret rapporten ”Det svære ungdomsliv - Unges trivsel i Grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever”.

Undersøgelsen er gennemført i 9. og 10. klasser på 12 folkeskoler landet over i samarbejde med Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling og PAARISA.

Hovedtemaerne i rapporten er unges trivsel og psykiske helbred, herunder selvmordsadfærd, vold, misbrugsproblemer i den nærmeste familie, seksuelle erfaringer samt seksuelle overgreb. Rapporten sætter således fokus på forhold, der kan gøre det svært at være ung, og giver et vigtigt indblik i omfanget og karakteren af svære opvækstforhold samt trivsel og mistrivsel blandt unge.

Undersøgelsen i 2011 følger op på undersøgelsen ”Unges Trivsel i Grønland 2004” Den nye undersøgelse omfatter flere og mere differentierede tal om unges livsvilkår i hjemmet, skolen og fritiden.

Læs rapporten her:Det svære Ungdomsliv