Periode: Marts 2013

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Fra de indre linjer

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 31. marts 2013

Jeg har i de sidste dage overvejet at lukke ned for Kamikposten. Det er simpelt hen blevet for deprimerende. Stod det til min familie, så var den blevet lukket for længe siden.

Koalitionsaftalen: en inventarliste over et politisk fallitbo

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 27. marts 2013

Hvis en handlingsplan for forsoning og tilgivelse kunne føre til en officiel undskyldning fra Grønland til Danmark og en personlig undskyldning fra typer som Lars-Emil Johansen, så kunne der vel godt kvitteres med tilgivelse fra Danmark og det danske folk.

Et samlet land – Et samlet folk Koalitionsaftale 2013 - 2017

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Nikku Olsen, landstingsmedlem, formand for Partii Inuit
Tirsdag d. 26. marts 2013

Om kolonitidens indvirkning For at lægge afstand til koloniseringen af vort land, er det nødvendigt at der finder forsoning og tilgivelser sted. Der udarbejdes en handlingsplan for dette.

Internationale krydstogtskibe versus den grønlandske kriminallov anno 2013

Bjarne Rasmussen
Tirsdag d. 19. marts 2013

Jeg gætter på at skibets kaptajn/skibsreder slipper med en bøde på et par tusinde kroner, og så er den sag afgjort - uagtet at mange menneskeliv kunne være på spil forårsaget af en given overtrædelse !!