Landsstyret er omhyggeligt

De første linjer i landsstyrets økonomiske politik vil blive tegnet og fremlagt i forbindelse med forelæggelsen af den årlige Politisk-økonomisk beretning, hvor de fremtidige økonomiske udfordringer i samfundet vil blive afdækket

Fredag d. 10. maj 2013
Vittus Qujaukitsoq, landsstyremedlem for Finanser og Indenrigsanliggender
Emnekreds: Politik, Økonomi.

- Landsstyret vil føre en ansvarlig økonomisk politik, siger medlem af landsstyret for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq som svar til medlem af Inatsisartut Malina Abelsens påstand om at landsstyret kører videre med den tidligere koalitions politik.

Det tidligere Landsstyre fremlagde deres samlede økonomiske politik i efteråret 2012 – over 3 år efter de tiltrådte.

- Landsstyret har tidligere meldt ud, at landsstyret anerkender resultatet af Skatte- og Velfærdskommissionens arbejde, men dette er ikke ensbetydende med, at landsstyret vil gennemføre samtlige af kommissionens anbefalinger. Landsstyret skal først foretage en omhyggelig gennemgang og vurdering af anbefalingerne og derefter tage politisk stilling til om anbefalingerne er gangbare.

- De første linjer i landsstyrets økonomiske politik vil blive tegnet og fremlagt i forbindelse med forelæggelsen af den årlige Politisk-økonomisk beretning, hvor de fremtidige økonomiske udfordringer i samfundet vil blive afdækket samt i finanslovsforslaget for 2014. Disse vil blive offentliggjort i august 2013. På sigt skal landets finanslove have grundlag i en samlet økonomisk politik, med mål og indsatser, der indeholder langsigtet økonomisk holdbarhed, der sikrer velfærden i fremtiden, slutter landsstyremedlem for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq.