§ 37: Ekstraordinær generalforsamling i KNI A/S

Har landsstyret problemer med at finde kandidater med de rette kompetencer til bestyrelsesarbejdet i KNI A/S siden der endnu ikke er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling?

Tirsdag d. 4. februar 2014
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Selvstyre.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret vedr. KNI
  1. Hvad er årsagen til, at der endnu ikke er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i KNI A/S?
  2. Hvilke kompetencer lægger landsstyret primært vægt på i forbindelse med den kommende udpegning af bestyrelsesmedlemmer i KNI A/S?
  3. Har landsstyret problemer med at finde kandidater med de rette kompetencer til bestyrelsesarbejdet i KNI A/S siden der endnu ikke er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling?

Begrundelse
Det var helt tilbage i midten af november 2013, at tre generalforsamlingsudpegede bestyrelsesmedlemmer valgte at trække sig fra bestyrelsen i KNI A/S. Alligevel har landsstyret som ejer endnu ikke taget initiativ til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Dette kan undre, da landsstyret allerede i december lagde op til, at dette ville ske. I et svar på § 37 spørgsmål nummer 229 (9/12-2013) skriver Formanden for landsstyret således:

”På nuværende tidspunkt ønsker landsstyret først og fremmest at selskabet får ro til at reetablere arbejdsgange og dermed komme tilbage på rette spor. Landsstyret vil supplere bestyrelsen med relevante personer, som besidder kompetencer der kan komme til gavn i KNI A/S. På lidt længere sigt vil landsstyret i dialog med den nye bestyrelse omkring udviklingstiltag og udarbejdelse af ejerstrategi for selskabet.”

I et svar på § 37 spørgsmål nummer 251 (16/12-2013) skriver Formanden for landsstyret følgende:

”Landsstyret har konstateret at 3 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har valgt at trække sig, som konsekvens af fratrædelsen af tidligere direktør, Claus Jensen. Landsstyret arbejder derfor lige nu med at finde egnede erstatninger til de tre fratrådte kandidater. Når dette er sket, vil en ny bestyrelse som det første, få til opgave at ansætte en permanent direktør, der kan sætte rammerne i KNI A/S og få skabt stabilitet og ordnede forhold i selskabet.”

Disse udmeldinger fra Formanden for landstyret kan næppe tolkes på andre måder end, at landsstyret som eneejer ønsker at supplere bestyrelsen i KNI A/S med egnede bestyrelsesmedlemmer på en ekstraordinær generalforsamling.

Demokraterne undrer sig på denne baggrund over, at der tilsyneladende endnu ikke er taget initiativ til at afholde en ekstraordinær generalforsamling.