IA er fortsat imod udvinding og eksport af uran

Inuit Ataqatigiit har ikke ændret holdning. Vi står fast på vores ønske om en landsomfattende oplysningskampagne efterfulgt af en folkeafstemning om spørgsmålet – før der evt. kan udstedes licenser til uranudvinding.

Lørdag d. 15. februar 2014
Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Journalistik, Politik, Uran.

IAs holdning ligger fast – IA er fortsat imod udvinding og eksport af uran!

I denne uges Sermitsiaq kan man på side 12 finde en artikel med overskriften

”Nul-tolerancen kommer aldrig tilbage”. Journalisten citerer Kuupik V. Kleist for følgendeudsagn:


På det konkrete plan kan det blive umuligt at rulle beslutningen om at ophæve nul-tolerancen tilbage. Det kunne blive kanon dyrt hvis vi genindførte nultolerancen og det kunne blive ødelæggende.

Inuit Ataqatigiit skal slå fast, at vi er dybt fortørnede over overskriften og fortolkningen af Kuupik V. Kleists udsagn. Det er direkte forkert. Vi finder det også bemærkelsesværdigt at journalisten ikke har henvendt sig for at få udsagnet bekræftet. Inden artiklen blev bragt.

Kuupik V. Kleist udtaler: Det er utroligt ærgerligt at der på denne måde sås tvivl om Inuit Ataqatigiits holdning.

Vores holdning er den samme i dag, som i sidste uge. Inuit Ataqatigiit er imod udvinding af uran og ærgrer sig over at et ekstremt lille flertal i efteråret valgte at ophæve nul-tolerancen udennævneværdig politisk debat og uden inddragelse af befolkningen.

I sidste uge deltog Kuupik i en paneldiskussion om rapporten ”Til gavn for Grønland” på Geologisk Museum i Danmark. Under debattenspurgte en af tilhørerne om det ville medføre "politisk ustabilitet”, hvis IA en dag kom tilbage til magten og rullede lovgivningen om nultolerancen tilbage.
  • Det vil blive vanskeligt at annullere licenser der allerede er tildelt, svarede Kuupik og fortsætter:
  • Det vil kunne medføre at selskaber der har opnået udvindings- og eksporttilladelse for uran, vil kunne kræve en meget stor erstatning, som under Grønlandske forhold kunne blive fuldstændig uoverskuelig.

Kuupik har på intet tidspunkt sagt, at Inuit Ataqatigiit dermed støtter ophævelsen af nultolerancen.

I forhold til beslutningen om at ophæve uran-nultolerancen er det Inuit Ataqatigiits klare holdning, at det er grundpræmissen for beslutningen om ophævelsen den er galt med. Landsstyret søgte på intet tidspunkt at imødekomme den store folkelige modstand mod den valgte beslutningsproces eller oppositionspartiernes krav om folkeafstemning.Hvis der er opstået en politisk ustabilitet kommer den derfor af, at landsstyret ikke formåede at skabe et bredt forlig omkring en så vigtig politisk beslutning.

Inuit Ataqatigiit har ikke ændret holdning. Vi står fast på vores ønske om en landsomfattende oplysningskampagne efterfulgt af en folkeafstemning om spørgsmålet – før der evt. kan udstedes licenser til uranudvinding.

Og vi efterlyser borgerinddragelse og vilje til dialog og kompromisser.