Ikke strammere tøjler om KNR!

Politiske ansættelser af kammerater har allerede skabt mistillid hos befolkningen og det bør stoppes

Onsdag d. 19. februar 2014
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Kammerateri, Politik, Pressens vilkår.

Jeg er uenig med Nick Nielsen, når han siger at det forrige landsstyret burde have gjort mere for KNR, for vi løste en masse opgaver dengang.

Vi arbejdede i vores regeringstid med rigtig mange sager vedrørende KNR, som jo er en offentlig finansieret institution med en servicekontrakt.

Vi stod over for et kæmpeproblem, nemlig en overskridelse af bevillingen på over 1-2 mio. kr., som krævede handling hvis det skulle bringes til ophør. I et tæt samarbejde med bestyrelsen for KNR blev der lagt en plan, der gjorde det muligt at vende økonomien i den rigtige retning.

Derudover iværksatte vi en uafhængig udredning, der – som man kan se – frembød en række anbefalinger.

Vi gennemførte også en evaluering i regi af Departementet for Kultur. Evalueringen indeholdt en skitse til hvordan man kan udforme KNR som en selvejende institution.

Nick Nielsen, brug dog og arbejd videre med disse grydeklare anbefalinger. Hvis du vælger at arbejde videre med disse vil det kunne lykkes dig at omdanne KNR til en politisk uafhængig medieinstitution.

Dit projekt er pt. udtryk for en farlig diktatorisk tankegang. Du vil selv afgøre, hvem de fire ud af fem medlemmer i bestyrelsen skal være. Det vil betyde et politisk indgreb i forhold til pressen.

Politiske ansættelser af kammerater har allerede skabt mistillid hos befolkningen og det bør stoppes.

Gå derfor i gang med at undersøge muligheden for at omdanne KNR til en selvejende institution og ban vejen for et samfund med en på alle måder uafhængig fri presse.