§ 37: Hjemtagelse af GEUS?

I den forbindelse har GEUS oplyst til medierne, at der i dag bliver anvendt omkring 100 millioner kroner på de grønlandske aktiviteter, men det fremgår ikke af strategien, hvordan landsstyret har tænkt sig at finansiere en hjemtagelse.

Onsdag d. 26. februar 2014
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Forskning, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Råstoffer.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret vedr. eventuel hjemtagelse af GEUS:
  1. Hvor mange ansatte, herunder antallet af geologer, forventes der ansat på GSG (GeoSurvey Grønland)?
  2. Hvad vil det hvert år koste at drive GSG (både drift og forskning/projekter) - og hvad med omkostningen til stedets bygning og personaleboliger?
  3. En af landsstyrets ønsker med at hjemtage aktiviteterne i GEUS er, at man ønsker at etablere en database. I KNR's Debatten-udsendelse deltog Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer, hvor han oplyste, at alle vil få fri adgang til databasens data. Er det korrekt, at alle olieselskaber/mineselskaber og forskningsinstitutioner har ret til at få adgang til databasens data om vores undergrund (til havs og fjeld) fra dag ét, når dataene kommer i databasen?
    a. Hvis det er tilfældet, hvorfor er det så vigtigt at hjemtage den del, hvis vi har de samme muligheder med at få adgang til de samme data hos GEUS?
  4. Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer udtalte endvidere til KNR’s Debatten, at det er "naturligt" at hjemtage GEUS. Er det virkelig Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffers eneste argument for at hjemtage GEUS - eller er der andre naturlige fordele med hjemtagelsen?

Begrundelse:
Landsstyret har fremlagt sit bud på Grønlands Olie- og Mineralstrategi for 2014-2018. Af denne fremgår det, at landsstyret ønsker at etablere et GeoSurvey Grønland (GSG) inden strategiperiodens udløb - det vil med andre ord sige, at man ønsker at hjemtage aktiviteterne fra GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland)

I den forbindelse har GEUS oplyst til medierne, at der i dag bliver anvendt omkring 100 millioner kroner på de grønlandske aktiviteter, men det fremgår ikke af strategien, hvordan landsstyret har tænkt sig at finansiere en hjemtagelse.

Det fremgår dog, at GSG skal være en uafhængig institution, og at den skal optræde på Finansloven.