Behov for afklaring vedrørende den kommende forsoningskommission

Der er i forbindelse med den nuværende debat om den kommende forsoningskommission behov for at skabe klarhed over en række forhold af almen interesse og specifikt i forhold til, hvilken rolle Landstinget tænkes at skulle have

Fredag d. 28. februar 2014
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Forsoningskommission, Politik.

I medfør af § 37 i Forretningsordenen for Landstinget fremsætter jeg følgende spørgsmål til
landsstyret.

Spørgsmål
  1. Hvornår og hvordan bliver kommissoriet for Forsoningskommissionen udarbejdet?
  2. Vil Landstinget blive inddraget i dette arbejde og i givet fald hvordan?
  3. Hvordan forholder landsstyret sig til at den danske regering har meddelt at man fra dansk side ikke ønsker at deltage i arbejdet?
  4. Har landsstyret gjort sig tanker om, hvordan befolkningen inddrages i den kommende Kommissions arbejde?
  5. Hvor mange medlemmer får Kommissionen og efter hvilke kriterier vil medlemmerne blive valgt?

  6. Hvilken form for resultat vil Kommissionens arbejde munde ud i og hvordan skal dette resultat anvendes?

Begrundelse:
Der er i forbindelse med den nuværende debat om den kommende forsoningskommission behov for at skabe klarhed over en række forhold af almen interesse og specifikt i forhold til, hvilken rolle Landstinget tænkes at skulle have, både m.h.t. kommissionens kommissorium, arbejdet i kommissionen og ikke mindst m.h.t. hvordan kommissionens færdige arbejde tænkes anvendt.