Interessen for sejlads i de arktiske farvande

Dansk skibsfart har stor kommerciel interesse i arktisk sejlads og en betydelig ekspertise inden for området. De fremmeste eksponenter er Royal Arctic Line og Nordic Bulk Carriers.

Torsdag d. 24. april 2014
Danmarks Rederiforening
Emnekreds: Arktis, Sikkerhed til søs.

Interessen for sejlads i de arktiske farvande er hastigt
voksende. Det gælder både mulighederne for transit gennem Nordøst- og Nordvestpassagen samt det kommercielle potentiale, der kan ligge i kølvandet på den fremtidige råstofudvinding og udviklingen i området i øvrigt. Sejlads i Arktis er dog stadig relativt begrænset og forbeholdt pionerer og rederier med is-sejlads som speciale.

Dansk skibsfart har stor kommerciel interesse i arktisk sejlads og en betydelig ekspertise inden for området. De fremmeste eksponenter er Royal Arctic Line og Nordic Bulk Carriers.

Læs her
arktis-dk