Indsigt: Kan det passe, at man uden betaling kan have turister logerende i telte

Kan det passe, at man uden betaling kan have turister logerende i telte

Jeg vil også gerne vide, om hvem der fører tilsyn med rygsækturisterne og om hvad de foretager sig.

Onsdag d. 6. august 2014
Evelyn Frederiksen, medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Turisme.

(an)

I henhold til § 37, stk. 1 i Forretningsordenen for Landstinget fremlægger jeg hermed følgende spørgsmål til landsstyret:
  1. Hvor mange turistaktører er der i Grønland?
  2. Hvor mange hjemmehørende turistaktører er der?
  3. Hvor mange tilkaldte turistaktører er der?
  4. Hvem fører tilsyn med turistaktørerne, og hvordan føres der tilsyn?
  5. Hvilken instans godkender om man kan udføre turismevirksomhed?
  6. Er det rigtigt, at man uden betaling kan have turister logerende i telte sommeren igennem? Giver denne form for virksomhed indtægter til Grønland?
  7. Hvem fører tilsyn med rygsækketuristerne og hvor henvises det til? Fører man tilsyn med om hvad de foretager sig?

Begrundelse:
Jeg ønsker, at få redegjort hvordan turismebranchen er organiseret. Om det kan passe, at man uden betaling kan have turister logerende i telte sommeren igennem, og om denne form for virksomhed giver indtægter til Grønland.

Jeg vil også gerne vide, om hvem der fører tilsyn med rygsækturisterne og om hvad de foretager sig.